Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Xứng đáng là cơ quan ngôn luận của ĐHQGHN
Ngày 27/9/2011, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng ĐHQGHN, đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên- chức năm học 2011 - 2012.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN; đại diện một số Ban chức năng, công đoàn và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
Năm học 2010 – 2011, Trung tâm luôn chú trọng cải tiến không ngừng Bản tin, website cả về hình thức và nội dung, có tác dụng tích cực trong việc cung cấp thông tin nội bộ và quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN ra bên ngoài; đã nâng cấp, đổi mới nội dung số của website, xây dựng được nhiều Dspace, góp phần phục vụ việc học tập và nghiên cứu của cán bộ và sinh viên, tăng cường chỉ số ảnh hưởng của ĐHQGHN đối với cộng đồng, xã hội, góp phần vào việc nâng cấp thứ hạng của ĐHQGHN.
Thông tin về các hoạt động của ĐHQGHN cũng như các thông tin liên quan khác được cập nhật thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu trên trang web tiếng Anh và tiếng Việt, cùng với đócông tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh.
Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến báo chí, truyền thông do lãnh đạo ĐHQGHN giao; tham gia tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn quốc gia và quốc tế, góp phần tạo dựng thương hiệu và uy tín của ĐHQGHN.
GS.TSKH Vũ Minh Giang đánh giá cao nỗ lực và thành quả mà cán bộ viên chức của Trung tâm đã đạt được trong năm học vừa qua. Những thành quả đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao thương hiệu, hình ảnh của ĐHQGHN, đồng thời tạo sự đồng thuận cao đối với cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học viên và sinh viên trong toàn ĐHQGHN.
GS.TSKH Vũ Minh Giang đặc biệt nhấn mạnh, Trung tâm là cơ quan ngôn luận của ĐHQGHN có vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận. Vì vậy, tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm cần phải phát huy mọi nguồn lực, năng động, sáng tạo và đa dạng trong hoạt động để tạo nên những đột phá mới, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà ĐHQGHN giao phó. 
Tại hội nghị, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã trao chứng nhận các danh hiệu thi đua cho lãnh đạo Trung tâm.

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |