Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tạo đột phá trong công nghệ sinh học
Ngày 30/9/2011, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2010-2011.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị đã nghe các dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 và đề án năm học 2011-2012, Báo cáo về công tác kế hoạch tài chính; Báo cáo của Ban Chấp hành Chi đoàn năm học 2010-2011, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học.
Điểm lại những kết quả đạt được trong năm học 2010-2011, TS. Dương Văn Hợp, Viện trưởng Viện Vi sinh vật cho biết: Năm học 2010-2011, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học đã đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Viện đã chủ trì 6 đề tài và nhiệm vụ cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Bộ, Viện; 6 đề tài nhóm B; 4 đề tài cấp cơ sở; công bố 3 bài báo trên các tạp chí nước ngoài; 15 công trình trên các tạp chí, hội nghị trong và ngoài nước; 70% học viên cao học Khóa I chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ sinh học liên kết quốc tế với Đại học Liege, Vương quốc Bỉ đã bảo vệ thành công, tiếp tục triển khai khóa II (2010-2012),...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giám đốc Thường trực Phùng Xuân Nhạ đề nghị, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cần tăng cường phối hợp với các đơn vị của ĐHQGHN tổ chức nghiên cứu cơ bản về ứng dụng vi sinh vật và công nghệ vi sinh vật trình độ cao, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực vi sinh vật học, đột phá vào công nghệ sinh học.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012, Phó Giám đốc chỉ đạo Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cần chuyển đổi sang mô hình tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải; củng cố nhóm nghiên cứu cơ bản và khoa học doanh nghiệp; xây dựng lại chương trình đào tạo nhằm ổn định và phát triển thành thế mạnh của Viện; đặt ra định mức thu nhập cho cán bộ viên chức, cải tiến quy chế phân phối thu nhập cho hợp lí để tạo động lực cho cán bộ.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011-2012, Phó Giám đốc yêu cầu Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học nên cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các chương trình, dự án cụ thể để phân công thực hiện và có kế hoạch giám sát, đánh giá; đẩy mạnh hợp tác trong ĐHQGHN; rà soát, chọn lọc đối tác hợp tác quốc tế; tập trung tìm hiểu yêu cầu từ thực tế thông qua các doanh nghiệp, định hướng nghiên cứu; tập trung xây dựng cán bộ nguồn theo hướng bổ sung cán bộ xúc tiến thực tế và tìm hiểu thị trường.
 

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |