Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tạo lực mới trở thành Trường ĐH Quốc tế
Ngày 24/8/2012, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2011 - 2012.

Tới dự Hội nghị có PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN.
Trong Báo cáo tổng kết của Khoa, GS.TSKH Nguyễn Trọng Do nhấn mạnh, năm học 2011 – 2012 là năm bản lề đánh dấu một thập kỷ xây dựng và phát triển của Khoa. Với nỗ lực vượt bậc của cán bộ, sinh viên, Khoa đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm học và tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động trong năm học 2012 – 2013.
Trong năm học vừa qua, Khoa Quốc tế đã tổ chức hiệu quả các chương trình dự bị đại học, đại học và sau đại học; nhiều công tác quan trọng trong đào tạo được thực hiện; phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN tổ chức giảng dạy các môn học chung, biên soạn đề cương môn học, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, triển khai sử dụng phần mềm quản lý đào tạo; đổi mới và nâng cấp cơ sở học liệu.
Công tác nghiên cứu khoa học cũng được Khoa chú trọng, đã tổ chức thường xuyên các hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ, sinh viên; tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế “Quốc tế hóa giáo dục đại học: triển vọng hợp tác Bắc – Nam”.
Hiệu quả công tác đảm bào chất lượng tại Khoa Quốc tế được nâng cao rõ rệt, đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và phát triển môi trường văn hóa chất lượng. Đặc biệt, Khoa thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị - tư tưởng trong cán bộ, sinh viên; xây dựng tinh thần làm chủ, đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên; tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chính trị, chú trọng giáo dục sinh viên về lý tưởng và lối sống.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, thành quả mà tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa đã đạt được trong năm học qua. Đây cũng là năm học thắng lợi trên nhiều phương diện. Đặc biệt, cùng với công tác đào tạo, Khoa Quốc tế đã chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học với các hoạt động phong phú. Đây là tiền đề đáng ghi nhận cho các hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.
Phó Giám đốc thường trực cho rằng, Khoa cần phải đề cao hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng trong các hoạt động, đồng thời tích cực xây dựng nền tảng văn hóa cộng đồng vững mạnh. Trong thời gian tới, các hoạt động NCKH cần phải đẩy mạnh hơn nữa và đi vào chiều sâu; lấy nghiên cứu khoa học làm nền tảng, tạo đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trong năm học tới, Khoa cần chọn 1 đến 2 hướng nghiên cứu tập trung vào các vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển giao công nghệ đào tạo, nghiên cứu những cơ sở thực tiễn, giải pháp hiệu quả trong liên kết đào tạo phục vụ hoạch định chính sách.
Bước sang năm học mới, Khoa cần có những giải pháp đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, coi trọng yếu tố đảm bảo chất lượng trong việc mở mã ngành.
Trong lộ trình trở thành Trường ĐH Quốc tế, Phó Giám đốc thường trực nhấn mạnh, công tác cán bộ phải được đặt lên hàng đầu, theo đó, Khoa cần xác định cụ thể các nhiệm vụ từ đó thu hút những cán bộ có năng lực tốt, hình thành đội ngũ cán bộ mạnh, xứng tầm để chuẩn bị phát triển thành một trường đại học.
Phó Giám đốc thường trực khẳng định, với thế mạnh sẵn có sẽ tạo nên lực mới cho Khoa, sẵn sàng trở thành Trường ĐH Quốc tế.

 Hồng Ngọt - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   |