Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công nghiệp hoá, đô thị hoá và biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH) trân trọng giới thiệu công trình mới xuất bản “Công nghiệp hoá, đô thị hoá và biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội” của tác giả Nguyễn Văn Sửu (PGS.TS, Phó Chủ nhiệm BM Nhân học). Sách dày 208 trang do Nxb Tri Thức xuất bản năm 2014.

Trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam, công trình nghiên cứu này tập trung mô tả, phân tích và lí giải về đô thị hoá, công nghiệp hoá và những tác động của nó đến biến đổi sinh kế của các hộ gia đình nông dân ở khu vực ven đô Hà Nội. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng khung sinh kế bền vững kết hợp với tiếp cận không gian phân tích và lí giải quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, đặc biệt là việc thu hồi quyền sử dụng đất nông nghiệp và các tác động của nó đến biến đổi sinh kế nông dân ở khu vực ven đô Hà Nội.
Từ kết quả nghiên cứu sâu ở hai làng ven đô Hà Nội như hai trường hợp cụ thể, tác giả đã phản ánh sinh động thực tiễn quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và các tác động của nó đến biến đổi sinh kế nông dân, đồng thời phân tích và so sánh về những cơ hội, thách thức của công nghiệp hoá và đô thị hoá đối với phương thức mưu sinh cũng như cuộc sống của người nông dân ở địa bàn nghiên cứu nói riêng và ở khu vực ven đô nói chung.
Những tri thức về lí luận và thực tiễn nêu trên là cơ sở để tác giả trao đổi một số ý kiến mang tính gợi ý chính sách với hi vọng góp phần làm bền vững hơn sinh kế và cuộc sống của những người nông dân bị thu hồi quyền sử dụng đất nông nghiệp vì các dự án phát triển đô thị và phát triển công nghiệp.
Cuốn sách có nội dung cơ bản sau:
Chương 1: Tiếp cận sinh kế và biến đổi sinh kế trong không gian làng
1.1. Tiếp cận sinh kế bền vững
1.2. Biến đổi sinh kế trong không gian làng
Chương 2: Đô thị hoá và công nghiệp hoá ở ven đô Hà Nội
2.1. Vài nét về Hà Nội
2.2. Khu vực ven đô Hà Nội: Những thảo luận về khái niệm
2.3. Đô thị hoá và công nghiệp hoá ở ven đô Hà Nội
2.4. Một số điểm cơ bản của đô thị hoá và công nghiệp hoá ở ven đô Hà Nội
Chương 3: Đô thị hoá và biến đổi sinh kế ở làng Phú Điền
3.1. Vài nét về làng Phú Điền
3.2. Không gian sản xuất: Thu hồi đất nông nghiệp cho các dự án phát triển đô thị
3.3. Không gian cư trú: Sự chuyển dịch từ nông thôn sang đô thị
Chương 4: Công nghiệp hoá, đô thị hoá và biến đổi sinh kế ở làng Gia Minh
4.1. Vài nét về làng Gia Minh
4.2. Không gian sản xuất: Thu hồi đất nông nghiệp phục vụ công nghiệp hoá và đô thị hoá
4.3. Không gian cư trú: Sự chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị
Chương 5: Cơ hội và thách thức đối với sinh kế ở ven đô Hà Nội trong quá trình chuyển đổi
5.1. Cơ hội của quá trình chuyển đổi
5.2. Những thách thức của quá trình chuyển đổi
Kết luận
6.1. Khu vực ven đô và những chuyển đổi ở khu vực ven đô Hà Nội
6.2. Cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi
6.3. Một số thảo luận và gợi ý chính sách

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   |