Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tiên phong nâng cao năng lực ngoại ngữ Quốc gia
Trong thời kỳ toàn cầu hóa, ngoại ngữ dường như là một công cụ không thể thiếu giúp Việt Nam hội nhập và tăng tính cạnh tranh trên trường quốc tế. Là nôi đào tạo ngoại ngữ hàng đầu Việt Nam, Trường ĐHNN, ĐHQGHN nhận thấy việc thực hiện công cuộc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người Việt là sứ mệnh, đồng thời là cơ hội để trường có thể phát huy vai trò và thế mạnh của mình, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ quốc gia.

Đi đầu thực hiện đề án 2020

Từ năm 2007, Trường ĐHNN đã trở thành một trong ba đơn vị tham gia vào việc thiết kế đề án (cùng với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trường Đại học Hà Nội-SEAMEO RETRACT). Đây chính là tiền đề xây dựng đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ 2020). Đề án này đã được nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký vào ngày 30/09/2008. Từ khi đề án được triển khai, không chỉ những người trực tiếp tạo nền móng cho đề án mà hầu hết cán bộ, giảng viên của trường đều ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực thi các nhiệm vụ của đề án, từng bước đưa năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập của người Việt lên cao. GS. Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Nhà trường cho rằng, "Thực hiện đề án 2020 là thử thách nhưng cũng chính là cơ hội để Trường ĐHNN đóng góp trí lực của mình, khẳng định vị thế Nhà trường nói riêng, ĐHQGHN nói chung trong sự nghiệp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người Việt".

Ngay sau khi Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” được phê duyệt, Trường ĐHNN đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ quốc gia do Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp là Trưởng ban. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn đầu thực hiện đề án là việc nâng cao năng lực ngoại ngữ (NLNN) và cập nhật phương pháp giảng dạy (PPGD) cho giáo viên ngoại ngữ các cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Lộ trình nâng cao NLNN và cập nhật PPGD cho giáo viên ngoại ngữ được bắt đầu bằng việc tổ chức, rà soát và đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo viên. Từ đó xây dựng các chương trình và kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với trình độ, khả năng và nhu cầu của giáo viên, cũng như với điều kiện thực tế ở các cơ sở giáo dục đào tạo. Trường ĐHNN đã tham gia tổ chức rà soát, đánh giá NLNN cho đông đảo giáo viên ngoại ngữ ở hầu hết các cấp độ như: các trường phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học (bao gồm cả các trường đại học chuyên ngữ và đại học không chuyên ngữ). Cho tới tháng 12/2014, Trường đã tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ cho hơn 25.000 giáo viên các cấp độ.

Khi bức tranh về năng lực ngoại ngữ của giáo viên đã dần rõ nét, Trường ĐHNN trở thành một trong những đơn vị chủ chốt được Ban quản lí Đề án Ngoại ngữ 2020 giao trọng trách xây dựng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ngoại ngữ nói chung và giáo viên tiếng Anh nói riêng. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều chương trình bồi dưỡng được nhà trường thiết kế đã được nghiệm thu, sử dụng vào các khóa bồi dưỡng thực tế trên cả nước và được đánh giá cao về tính hiệu quả và thiết thực như: Chương trình Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh trên truyền hình kết hợp e-learning; Chương trình thí điểm đào tạo giáo viên tiếng Anh tiểu học hệ cao đẳng và chương trình thí điểm đào tạo giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở học hệ cao đẳng; Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh (PPGDTA) cho giáo viên tiếng Anh THCS; Chương trình dạy tiếng Nhật như ngoại ngữ thứ nhất trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; Chương trình dạy tiếng Hàn như ngoại ngữ thứ hai trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; Chương trình dạy tiếng Trung Quốc như ngoại ngữ thứ hai trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; Chương trình bồi dưỡng PPGD cho giáo viên tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học (cao đẳng, đại học) không chuyên ngữ; Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về PPGDTA cho những người muốn trở thành giáo viên/giảng viên tiếng Anh. Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh và PPGD cho giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh bậc cao đẳng và đại học,...

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng và ứng dụng cho Đề án, Trường ĐHNN còn trực tiếp tham gia tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc ở các bậc học, trên cả hai phương diện: bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng, cập nhật phương pháp giảng dạy cho giáo viên ngoại ngữ. GS. Nguyễn Hoà cho biết: "Với đội ngũ hơn 330 giảng viên tiếng Anh có trình độ chuyên môn cao, 100% đạt chuẩn năng lực theo khung ngoại ngữ 6 bậc, và trên 200 giảng viên giảng dạy các ngoại ngữ khác. Trường ĐHNN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh được giao, góp phần thành tựu chung của ĐHQGHN, của nền giáo dục nước nhà. Từ năm 2011 tới nay, Trường đã tổ chức các khóa bồi dưỡng cho hơn 7000 lượt giáo viên ở các cấp độ, các tỉnh thành, giúp cho một lực lượng không nhỏ giáo viên ngoại ngữ của nước nhà được cập nhật PPGD, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung của đề án: nâng cao năng lực ngoại ngữ của người trẻ ở Việt Nam, hội nhập với thế giới".

Các hoạt động đột phá nâng cao năng lực tiếng Anh

Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đề án, Trường ĐHNN còn luôn xung kích ở những lĩnh vực gai góc, đặc biệt là trong khâu đổi mới kiểm tra đánh giá giáo dục ngoại ngữ. Việc đổi mới công tác kiểm tra đánh giá được nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung Ương Đảng khóa XI đánh giá là giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. Bộ GD-ĐT và Ban quản lí đề án nâng cao NLNN quốc gia 2020 cũng nhận thấy rằng việc đổi mới kiểm tra đánh giá, cụ thể là đổi mới quy trình và nội dung kiểm tra đánh giá trong việc dạy-học ngoại ngữ chính là một trong những khâu then chốt, đảm bảo sự thành công về chất của đề án nâng cao NLNN quốc gia 2020. Trường ĐHNN lại phát huy vai trò tiên phong của mình khi chủ động trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đổi mới khảo thí, tư vấn cho Ban quản lí đề án và nhân rộng trong hệ thống nhiều sáng kiến tốt và nhiều cách làm hay. Năm 2014 cũng là năm đánh dấu sự thành công trong việc xây dựng các chương trình mà nhà trường đã tập trung đầu tư và đặt nhiều kỳ vọng. Nhà trường đã xây dựng thành công bộ công cụ kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh gồm 3 bậc, tương đương với bậc 3, 4 và 5 trong Khung tham chiếu châu Âu, dành cho đối tượng hậu Trung học phổ thông - Đây là một trong những khâu cốt lõi trong quá trình đổi mới kiểm tra đánh giá NLNN, được Bộ GD-ĐT và Ban quản lí đề án đánh giá rất cao, dự kiến sẽ được Bộ GD- ĐT đưa vào sử dụng rộng rãi từ năm 2015. Năm 2014, Trường cũng đã xây dựng thành công chương trình Sư phạm tiếng Anh bậc cao đẳng và đại học theo chuẩn đầu ra; chương trình được đánh giá cao và là chương trình điển hình để nhân rộng ra trên toàn hệ thống đào tạo. GS. Nguyễn Hoà nhấn mạnh: "Bên cạnh việc xây dựng thành công bộ công cụ kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh và chương trình Sư phạm tiếng Anh theo chuẩn đầu ra, năm 2014 cũng được coi là một năm đánh dấu nhiều đóng góp của Trường ĐHNN trong việc thực hiện đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ quốc gia khi đã xây dựng thành công chương trình dạy tiếng Anh 5 phút mỗi ngày trên VOV2. Chương trình hiện được phát sóng đều đặn vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần. Trường cũng đã tổ chức thành công kỳ thi Olympic tiếng Anh không chuyên trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của 55 trường cao đẳng và đại học trên cả ba miền của đất nước. Cuộc thi cũng đã tạo được tiếng vang nhất định và trở thành sân chơi tôn vinh các sinh viên giỏi tiếng Anh trong cả nước".

Ngoài các thành tích đạt được, Nhà trường nỗ lực trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo với mục đích xây dựng cộng đồng học tập ngoại ngữ hay việc nghiên cứu và giới thiệu mô hình đào tạo giáo viên tiếng Anh hiệu quả; nỗ lực giảng dạy, kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh cho hơn 5000 sinh viên và 3000 học viên cao học trong toàn ĐHQGHN. Trường ĐHNN đã thực hiện đúng trách nhiệm của một trường đầu ngành ngoại ngữ đối với công cuộc nâng cao năng lực ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đã trở thành địa chỉ tin cậy cho Bộ GD-ĐT trong việc đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh của giáo viên các bậc học. Để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, ngoài đội ngũ hùng hậu với hơn 500 giáo viên có uy tín, trình độ, và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, không thể không kể tới quyết tâm của lãnh đạo trường, cùng với sự chỉ đạo rõ ràng, quyết liệt, sự phân công công việc khoa học, hợp lí và triết lí xuyên suốt: thực hiện đúng chuẩn – đảm bảo chất lượng và tính bền vững trong mọi hoạt động của nhà trường. Cùng với sự chỉ đạo quan tâm, sự ủng hộ và tạo điều kiện của Bộ GD-ĐT, của Ban Quản lí Đề án Ngoại ngữ 2020 và của Ban Giám đốc ĐHQGHN, Trường ĐHNN đã và sẽ luôn là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện sứ mệnh nâng cao năng lực ngoại ngữ quốc gia.

 TS. Trần Thị Tuyết - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   |