Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2015-2016 của Trường Đại học Kinh tế
Sáng 29/7/2016, Trường ĐH Kinh tế đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng của ĐHQGHN và đông đảo cán bộ công chức, viên chức Trường ĐH Kinh tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Theo đó, trong năm học vừa qua, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động đều được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và định hướng phát triển chung của Nhà trường và ĐHQGHN.

Trong năm học 2015 – 2016, Nhà trường đã đảm bảo tỷ trọng quy mô đào tạo Chất lượng cao, Nhiệm vụ chiến lược, Sau Đại học cao hơn so với kế hoạch; xây dựng và bảo vệ thành công 2 đề án đào tạo chat lượng cao bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2016 – 2017, xây dựng và bảo vệ thành công quy hoạch ngành, chuyên ngành làm định hướng dài hạn trong quá trình phát triển.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường vẫn tiếp tục duy trì và tăng trưởng. Số lượng bài báo công bố quốc tế tiếp tục gia tăng, kể cả số lượng bài báo quốc tế đăng trên hệ thống ISI/Scopus. Đặc biệt, 03 nhóm nghiên cứu của Trường được công nhận là Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Nhà trường cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế trong năm học vừa qua như: công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch nhiệm vụ chưa được quan tâm đẩy mạnh tại các đơn vị thực hiện; thiếu chế tài quản lý và đánh giá thực hiện kế hoạch; nguồn lực tài chính chưa đáp ứng hết nhu cầu thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của Nhà trường.

Với chủ đề “Đổi mới – Trách nhiệm – Hiệu quả - Hài hòa”, cán bộ, viên chức Nhà trường đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 – 2017: Mở rộng quy mô, cơ cấu ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hướng tới tự chủ; Duy trì và phát triển các thành tích của hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng đại học nghiên cứu; Đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức Trường ĐH Kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm học vừa qua.

Giám đốc yêu cầu, năm học 2016 – 2017, Trường ĐH Kinh tế cần bám sát hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN. Đặc biệt là trên phương diện đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Về đào tạo, cùng với việc mở 2 chương trình đào tạo Chất lượng cao, thu học phí theo hướng xã hội hóa, Nhà trường cần tiếp tục tăng cường hơn nữa các chương trình này; Hoàn chỉnh phân tầng chất lượng các chương trình đào tạo; Thực hiện đề án đổi mới quy trình đào tạo bậc Tiến sĩ của ĐHQGHN; Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, trước hết là kiểm định chất lượng cấp độ chương trình theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, tiến tới kiểm định chất lượng cấp đơn vị.

Về khoa học công nghệ, các cán bộ khoa học của Nhà trường cần gia tăng số lượng công bố quốc tế không chỉ trên các tạp chí khoa học khu vực châu Á mà còn phải vươn lên hệ thống tạp chí khoa học khu vực châu Âu, châu Mỹ… Nhóm nghiên cứu Báo cáo thường niên cũng cần đa dạng hóa hình thức thể hiện, nhanh hơn, các hoạt động sát hơn với các hoạt động của nền kinh tế, góp phần tăng cường thương hiệu, uy tín và thế mạnh của Trường.

Về công tác học sinh – sinh viên, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đề nghị, Nhà trường cần song hành với ĐHQGHN triển khai đề án đổi mới công tác học sinh - sinh viên theo hướng phục vụ.

Trong khuôn khổ của hội nghị, Lãnh đạo Nhà trường đã trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016. Các đại biểu đã nghe và thảo luận về các báo cáo: công khai tài chính; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính; công tác thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016 và phát động phong trào thi đua năm học 2016 - 2017.

Cùng với đó, cán bộ viên chức Trường ĐH Kinh tế đã bầu Ban thanh tra nhân dân Nhà trường nhiệm kì 2016 - 2018 gồm 3 đồng chí.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Trân Anh Tài

 Giám đốc Nguyễn Kim Sơn trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ của Trường ĐH Kinh tế

 

 Hương Giang; Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   |