Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tiếp tục khẳng định thương hiệu đào tạo chất lượng cao
Năm 2017, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN tiếp tục vươn lên khẳng định thương hiệu trong quá trình phát triển hội nhập quốc tế, đảm bảo chất lượng hiệu quả trong đào tạo, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học chuyên sâu và ứng dụng vào thực tiễn, gắn với các hoạt động tư vấn cho Đảng, Chính phủ, cho địa phương và doanh nghiệp. Những thành tựu đạt được đều dựa trên nền tảng là sự vun đắp của các thế hệ giảng viên tài năng, tâm huyết và trách nhiệm, sự năng động, đam mê sáng tạo của người học, sự hợp tác hiệu quả của các đối tác trong nước và quốc tế.

Đào tạo chất lượng cao

Trường ĐH Kinh tế đã chủ trương đào tạo theo định hướng chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đến năm 2017, Trường ĐH Kinh tế đang đào tạo 6 chương trình ĐH chuẩn, 3 chương trình ĐH chất lượng cao theo Thông tư 23, 7 chương trình thạc sĩ, trong đó có 2 chương trình chất lượng cao theo đặc thù đơn vị, 4 chương trình đào tạo tiến sĩ và nhiều chương trình bằng kép với Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ và Khoa Luật thuộc ĐHQGHN.

Trường ĐH Kinh tế hiện đang triển khai 4 chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc ĐH và sau ĐH với các trường ĐH lớn của Mỹ, Thụy Điển, Pháp trong lĩnh vực: kinh doanh quốc tế, quản lý công, quản trị kinh doanh, thương mại và tài chính quốc tế mang lại cơ hội tiếp nhận công nghệ đào tạo hiện đại và phát triển đội ngũ giảng viên của Trường. Nhà trường xác định nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là yếu tố then chốt trong hoạt động đào tạo chất lượng cao.

“Trường ĐH Kinh tế đã và đang là nơi quy tụ những người có năng lực, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Trường ĐH Kinh tế tạo môi trường tốt cho họ biến những điều tâm huyết thành hiện thực, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước nhà nói chung và của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN nói riêng” PGS.TS Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN cho biết.

Hiện Trường ĐH Kinh tế có 71% giảng viên tốt nghiệp từ các nước tiên tiến (phần lớn từ Anh, Nhật Bản, Mỹ, Australia), 55% giảng viên có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh thành thạo. Tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ đạt 73% (năm 2007: 43%); tỷ lệ giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư đạt 23% (năm 2007: 13%) và ngày càng trẻ hóa. Số giảng viên có học hàm PGS khi còn rất trẻ ngày càng tăng.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê cho biết, với chủ trương đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, kể từ khi thành lập đến nay, cơ cấu quy mô đào tạo của Trường ĐH Kinh tế đã có sự thay đổi căn bản, trong đó đào tạo chất lượng cao, đào tạo sau ĐH được ưu tiên phát triển trên cơ sở đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng. Đến năm học 2017-2018, Trường ĐH Kinh tế không còn đào tạo vừa học vừa làm, đào tạo ĐH chiếm khoảng 68%, đào tạo sau ĐH chiếm khoảng 32%, trong đó đào tạo chất lượng cao, nhiệm vụ chiến lược chiếm khoảng 23% tổng quy mô đào tạo đại học.

Các chương trình đào tạo của Trường ĐH Kinh tế thường xuyên được cập nhật, đảm bảo chuẩn đầu ra và hướng tới kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế. Trường đã có 2 chương trình được kiểm định bởi Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN). Số lượng sinh viên Trường ĐH Kinh tế tốt nghiệp hàng năm đều nhanh chóng có việc làm, Nhà trường ngày càng có nhiều đơn đặt hàng đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan trung ương và địa phương… Theo số liệu thống kê của Trường ĐH Kinh tế 4 năm gần đây, hơn 90% sinh viên tốt nghiệp tham gia khảo sát hiện tại đã có việc làm ổn định, trong đó 73% cựu sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo

Theo PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu chuyên sâu gắn với nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và nghiên cứu tư vấn chính sách cho xã hội.

Bên cạnh việc coi nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ, Trường ĐH Kinh tế có nhiều chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên tham gia nghiên cứu. Bằng hình thức khen thưởng tác giả các bài báo được đăng trên tạp chí có uy tín trong và ngoài nước; tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên được tham gia các diễn đàn khoa học lớn nhằm nắm bắt được những tư tưởng và những vấn đề nghiên cứu mới dưới nhiều góc độ khác nhau… Trường ĐH Kinh tế đã và đang khơi dậy niềm say mê nghiên cứu khoa học trong mỗi giảng viên của trường. Trên cơ sở đó, Trường ĐH Kinh tế đã phát triển được nhiều nhóm nghiên cứu, trong đó có 4 nhóm nghiên cứu mạnh được ĐHQGHN công nhận.

Một trong những điểm nổi bật của NCKH đó là mục tiêu hướng đến sản phẩm đầu ra và hướng đến công bố quốc tế.

“Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN là một trong những đơn vị đi tiên phong xây dựng chính sách hỗ trợ công bố quốc tế, các đề tài cấp ĐHQGHN đều hướng đến sản phẩm công bố quốc tế”, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê cho biết.

Tỷ lệ bài báo quốc tế/ giảng viên năm 2016-2017 là 0,3; tỷ lệ bài báo trong nước là 1,3. Bên cạnh đó, hàng năm Trường đã tổ chức và phối hợp tổ chức hàng chục hội thảo quốc tế và rất nhiều hội thảo trong nước với quy mô lớn. Trường đã và đang thực hiện 24 đề tài cấp Nhà nước; 58 đề tài cấp ĐHQGHN, 5 đề tài địa phương.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê cho biết, các kết quả nghiên cứu từ các đề tài nghiên cứu trong trường đã được chuyển giao đến các cơ quan của Chính phủ như Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam được chuyển giao hàng năm cho Hội đồng Lý luận TW, báo cáo 30 năm đổi mới được chuyển giao cho Hội đồng lý luận TƯ; 2 nghiên cứu: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua 30 năm đổi mới (1986-2016)” và “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được chuyển giao cho Ban Kinh tế TƯ. Đồng thời, Trường cũng đã chuyển giao nhiều kết quả nghiên cứu cho các cơ quan Bộ, ngành và các doanh nghiệp, ngân hàng.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được Trường ĐH Kinh tế đặc biệt chú trọng. Hàng năm sinh viên của trường đều có các công trình đạt giải cao cấp ĐHQG và Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”.

 Diệp Anh - Bản tin ĐHQGHN số 322+323
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   |