Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và tổng kết năm học 2017-2018 của Trường ĐHKHXH&NV
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao các kết quả mà Nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Tuy nhiên, đứng trước bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức như hiện nay, Nhà trường cần chú ý đến một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển như: nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, tập trung đầu tư cho các hướng nghiên cứu mũi nhọn, xây dựng mạng lưới học thuật uy tín với các chuyên gia trong và ngoài nước. “Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới vị thế xếp hạng của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng và của toàn ĐHQGHN nói chúng” – Phó Giám đốc nhấn mạnh.

Trước đó, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, năm học 2017 – 2018, Nhà trường tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Có 315 sinh viên khóa QH-2014-X đủ điều kiện tốt nghiệp sớm, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng chương trình đào tạo đạt được một số kết quả tích cực như ban hành chương trình đào tạo cử nhân Đông Nam Á học và triển khai xây dựng 03 chương trình đào tạo xã hội hóa gồm: Báo chí, Khoa học quản lý và Quản lý thông tin.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ của Trường đã công bố 25 sách chuyên khảo, giáo trình, trong đó có 02 sách chuyên khảo được xuất bản bằng tiếng Anh; 568 công bố trong nước trong đó có 324 bài báo trong hệ thống tạp chí khoa học trong danh mục các tạp chí khoa học của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước; 61 công trình công bố quốc tế (10 bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus).

Công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, cơ sở vật chất, đổi mới quản trị đại học, cải cách hành chính, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cũng đạt được nhiều bước phát triển mới.

Trong năm 2018-2019, Nhà trường xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: sắp xếp, tái cấu trúc ngành và chuyên ngành; điều chỉnh CTĐT theo hướng tăng cường liên thông, liên kết; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu KH&CN theo hướng hiện đại; phát triển nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành; hoàn thành tốt kiểm định chất lượng CTĐT cử nhân ngành Tâm lý học và ngành Xã hội học theo tiêu chuẩn AUN và CTĐT ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tập trung triển khai các dự án đầu tư chiều sâu tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ SV; triển khai có hiệu quả khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp

Tại hội nghị, lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018.

 Hoài An - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   |