Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khai giảng năm học 2018 – 2019 và trao bằng tiến sĩ của Viện Tài nguyên và Môi trường
Ngày 28/12/2018, tại 19 Lê Thánh Tông, Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 và trao bằng tiến sĩ cho các tân tiến sĩ thuộc chuyên ngành Môi trường và phát triển.

TS. Hoàng Văn Thắng (phải) Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường trao bằng cho các tân Tiến sĩ

TS. Võ Thanh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường trình bày một số kết quả chính về công tác đào tạo tiến sĩ thuộc chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững năm 2018

GS. TSKH Trương Quang Học chúc mừng các tân tiến sĩ

Công tác đào tạo sau đại học là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Viện Tài nguyên và Môi trường.

Từ những năm đầu thành lập, Trung tâm Nghiên cứu TN&MT trước đây (nay là Viện Tài nguyên và Môi trường) đã liên tục tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn sau đại học (3 tháng và 6 tháng) về môi trường và phát triển bền vững cho cán bộ của các cơ quan, các trường đại học trong cả nước. Từ năm 2005, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường bắt đầu tổ chức chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sĩ, chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững. Đến nay, Viện đã đào tạo được 21 tiến sĩ và hơn 200 thạc sĩ. Sau 4 năm tạm ngừng tuyển sinh (2014 -2017) do các quy định mới theo luật Giáo dục, năm học 2018 -2019, Viện TN&MT tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững.

Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES) là một tổ chức KH&CN có bề dày truyền thống và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận được thành lập từ năm 1985, trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp trước đây và ĐHQGHN sau này. Viện Tài nguyên và Môi trường là đầu mối quan trọng của ĐHQGHN về nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

 

Danh sách các Tân tiến sĩ:

1. Tân tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hảo – Ngành Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững

 

2. Tân tiến sĩ Vi Thùy Linh – Ngành Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững

3. Tân tiến sĩ Hoàng Hồng Hạnh – Ngành Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững

4. Tân tiến sĩ Nguyễn Thanh Tưởng – Ngành Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững

5. Tân tiến sĩ Trần Thị Thu Hà – Ngành Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững

6. Tân tiến sĩ Hà Văn Định– Ngành Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững

 

 

 

 Thùy Trang - Ảnh: Lan anh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   |