Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2025: Quyết nghị thông qua phân công công tác trong Ban Chấp hành
Ngày 18/9/2020, tại Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Cơ sở Ba Vì), đã diễn ra Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có Phó Bí thư - Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN Nguyễn Hiệu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận, cho ý kiến về Quy chế làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công công tác trong Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung và quyết nghị thông qua phân công công tác trong Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã thảo luận và nhất trí thông qua chương trình hành động để thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2020 – 2025, thông qua định hướng chương trình làm việc toàn khóa và đưa ra xem xét hoàn thiện và thông qua trong phiên họp tiếp theo.

Hội nghị thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giao Ban Thường vụ Đảng ủy căn cứ các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo thực hiện.

Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã nghe báo cáo và nhất trí việc phân công công tác trong Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban thường vụ Đảng ủy đối với các ban và chức danh Chánh Văn phòng Đảng ủy.

Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025, hoàn chỉnh và ban hành các văn bản liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn cho biết, đây là Hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025 sau khi được chuẩn y nhân sự.

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tri ân các đồng chí nguyên là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kì V, khóa 2015 - 2020

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên tại Hội nghị lần này, thay mặt Ban chấp hành, đồng chí Bí thư nêu rõ Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI nhiệm kì 2020 - 2025 tiếp tục xây dựng dự thảo các chương trình của Đảng ủy, trong đó tập trung vào một số nội dung như: phát triển Đảng và tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng; xây dựng chương trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tự chủ đại học; chuyển đổi số; phát triển hạ tầng và xây dựng cơ sở ĐHQGHN tại Hòa Lạc; phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ mang thương hiệu ĐHQGHN; đẩy mạnh công tác đào tạo tài năng, chất lượng cao; tăng cường thu hút nguồn lực quốc tế và gia tăng số lượng sinh viên, giảng viên quốc tế.

Một số hình ảnh đóng góp ý kiến của các đồng chí đảng ủy viên tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025.

 

>>>>> Các tin bài liên quan:

-        Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

-        Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững

-        Chuyên mục “Tiến tới Đại hội VI Đảng bộ ĐHQGHN”

-        Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-        Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Ngày làm việc thứ nhất

-        Một số hình ảnh các hoạt động nổi bật ĐHQGHN giai đoạn 2015 – 2020

-        Đại học Quốc gia Hà Nội: tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng đổi mới sáng tạo

-        Hoạt động khoa học và công nghệ với trọng trách quốc gia

-        Hợp tác trong nước và quốc tế: Động lực cho sự phát triển bứt phá

-        Đảng viên trẻ, những kỳ vọng và tự hào

-        Khẳng định vị thế của đại học nghiên cứu hàng đầu

-        Đảng viên trẻ ĐHQGHN tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần “One VNU”

-        [Infographic] Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

-        [Infographic] Tiên phong trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

-        [Infographic] Hoạt động khoa học và công nghệ phát triển về quy mô và chất lượng

-        [Infographic] Gia tăng các chỉ số quốc tế hóa và xếp hạng đại học

-        [Infographic] Phát triển các điều kiện đảm bảo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động của ĐHQGHN

-        [Infographic] Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển ĐHQGHN, giai đoạn 2020 – 2025

-        [E-magazine] Sinh viên – nguồn dự bị vừa “hồng” vừa “chuyên” cho Đảng

 Thái Hà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   |