Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐHQGHN
Ngày 06/3/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 290/QĐ - TTg về việc thành lập Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐHQGHN trên cơ sở Khoa Kinh tế thuộc ĐHQGHN.

Theo đó, Trường ĐH Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐHQGHN hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ - TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ - TTg ngày 12 tháng 2 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Kể từ khi Quyết định 290/QĐ - TTg ngày 6 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, ĐHQGHN có 5 trường đại học thành viên: Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐHKHXH&NV và Trường ĐHKHTN.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :