Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tháng 10/2007: 7 đề tài đã được nghiệm thu
Trong tháng 10 năm 2007, có 7 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

  1. Đề tài “Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ - tục ngữ thông dụng trong tiếng Việt và tiếng Pháp (khoảng 400 – 500 thành ngữ - tục ngữ) ”. Mã số: QN.04.10. Chủ trì: TS. Trần Đình Bình, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.
  2. Đề tài “Những vấn đề cơ bản của công tác hành chính tổng hợp nhằm phục vụ đào tạo và NCKH tại một đơn vị đào tạo Luật chất lượng cao (từ thực tiễn của khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN” . Mã số: QL.05.01. Chủ trì: TS. Lê Văn Bính, Khoa Luật – ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.
  3. Đề tài “Mối liên hệ giưa trình độ của giảng viên sau đại học và kết quả học tập của sinh viên sau đại học trong ĐHQGHN”. Mã số: QCL.06.03. Chủ trì: ThS. Mai Thị Quỳnh Lan, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục – ĐHQGHN. Xếp loại: Đạt yêu cầu
  4. Đề tài “Nghiên cứu chỉ số sáng tạo (CQ) của sinh viên ĐHQGHN” . Mã số: QCL.06.04. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Công Khanh, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục – ĐHQGHN. Xếp loại: Khá
  5. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng cấu trúc đề thi đánh giá môn thực hành tiếng cho sinh viên Khoa Anh – Trường ĐHNN, ĐHQGHN ”. Mã số: QG.04.20. Chủ trì: TS. Tô Thị Thu Hưong, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh Mỹ- Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt
  6. Đề tài “Công tác thanh vận của Đảng ở miền Bắc thời kỳ 1965 - 1975” . Mã số: QX.05.11. Chủ trì: ThS. Nguyễn Quang Liệu, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.
  7. Đề tài “Trí tuệ cảm xúc của sinh viên các lớp chất lượng cao thuộc ĐHQGHN (Trường Đại học KHXH&NV và Trường Đại học KHTN)” . Mã số: QX.05.12. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan, Khoa Tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

 Lê Nữ Quỳnh Nga - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   |