Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp ĐHQGHN
Ngày 11/7/2008, phiên họp thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND-NGƯT) cấp ĐHQGHN đã được tổ chức dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự có 20/21 thành viên Hội đồng và các thành viên trong Ban thư ký.

Hội đồng đã được nghe quyết định thành lập Hội đồng và Ban thư ký hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT ĐHQGHN năm 2008.

Theo Thông tư Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 22/2008/TT-BGDĐT), các cán bộ được xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2008 theo 3 diện: đang công tác, đã nghỉ hưu và đặc cách. Hội đồng cấp ĐHQGHN đã nhận được 86 hồ sơ của các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2008 do các Hội đồng cơ sở đề nghị. Trên cơ sở tiêu chuẩn đã được quy định đối với các đối tượng, hội đồng đã thống nhất quy trình làm việc và xem xét cụ thể từng trường hợp trước khi bỏ phiếu sơ duyệt.

Kết quả của phiên họp sơ duyệt được thông báo công khai tới toàn thể cán bộ, giảng viên ĐHQGHN. Hội đồng sẽ tiếp nhận ý kiến phản hồi của các cán bộ, giảng viên, sử dụng làm cơ sở tham khảo trước khi bỏ phiếu chính thức vào cuối tuần sau.

A. DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

Số

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Phiếu bầu

của

uỷ viên

Hội đồng

I. Nhà giáo đang công tác

1.

Phạm Kỳ Anh

NGƯT năm 2002

Giám đốc Trung tâm Tính toán hiệu năng cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN)

20/20/21

2.

Đinh Văn Đức

NGƯT năm 1998

Giám đốc Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV)

20/20/21

3.

Trần Hữu Mạnh

NGƯT năm 2000

Giảng viên cao cấp Khoa Ngôn ngữ & văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN)

20/20/21

4.

Đặng Ứng Vận

NGƯT năm 1996

Giám đốc Trung tâm ứng dụng Tin học trong Hóa học, Khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

5.

Nguyễn Thiện Giáp

NGƯT năm 2002

Chủ nhiệm Bộ môn Việt ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

18/20/21

II. Nhà giáo đã nghỉ hưu

6.

Phan Hữu Dật

NGƯT năm 1992

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

20/20/21

7.

Hoàng Trọng Phiến

NGƯT năm 1996

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học

Trường ĐHKHXH&NV

20/20/21

8.

Ngô Thị Thuận

NGƯT năm 1994

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

9.

Hoàng Thị Châu

NGƯT năm 1994

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học

Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

10.

Đàm Trung Đồn

NGƯT năm 1988

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

19/20/21

11.

Hán Văn Khẩn

NGƯT năm 1996

Nguyên Giảng viên Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

12.

Nguyễn Lai

NGƯT năm 1994

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

13.

Trần Văn Nhân

NGƯT năm 1998

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

14.

Bùi Duy Tân

NGƯT năm 1997

Nguyên Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

15.

Nguyễn Trọng Uyển

NGƯT năm 2000

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

16.

Nguyễn Hữu Vui

NGƯT năm 1997

Nguyên Giảng viên Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

17.

Nguyễn Xuân Hoè

NGƯT năm 1994

Chuyên gia Giáo dục Trung ương Hội khuyến học Việt Nam

Nguyên Giám đốc Trung tâm GDST&MT Ba Vì

18/20/21

18.

Đinh Văn Hoàng

NGƯT năm 1996

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

17/20/21

19.

Nguyễn Quốc Hùng

NGƯT năm 1997

Nguyên Giảng viên Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV

16/20/21

III. Nhà giáo diện đặc cách

20.

Nguyễn Tài Cẩn

Nguyên giảng viên Khoa Ngôn ngữ học

Trường ĐHKHXH&NV

20/20/21

21.

Phan Đức Chính

NGƯT năm 1994

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

22.

Phạm Ngọc Thao

NGƯT năm 1992

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

23.

Nguyễn Thừa Hợp

NGƯT năm 1992

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

24.

Lê Hồng Sâm

NGƯT năm 1994

Nguyên Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

B. DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Số TT

Họ và tên

Nơi công tác

Phiếu bầu

của

thành viên Hội đồng

I. Nhà giáo đang công tác

25.

Lưu Văn Bôi

Chủ nhiệm Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

20/20/21

26.

Trương Quang Hải

Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

20/20/21

27.

Đào Hữu Hồ

Khoa Toán-Cơ-Tin học

Trường ĐHKHTN

20/20/21

28.

Nguyễn Cao Huần

Chủ nhiệm Khoa Địa lý

Trường ĐHKHTN

20/20/21

29.

Phạm Văn Huấn

Phó chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Trường ĐHKHTN

20/20/21

30.

Đặng Hùng Thắng

Khoa Toán-Cơ-Tin học

Trường ĐHKHTN

20/20/21

31.

Hoàng Quốc Toàn

Khoa Toán-Cơ-Tin học

Trường ĐHKHTN

20/20/21

32.

Nguyễn Xuân Trung

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

20/20/21

33.

Tạ Đình Cảnh

Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Chất rắn

Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

19/20/21

34.

Nguyễn Đình Bảng

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

19/20/21

35.

Nguyễn Thị Chi

Giảng viên THPT cao cấp Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Trường ĐHNN

19/20/21

36.

Nguyễn Hải Kế

Chủ nhiệm Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

37.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ nhiệm Khoa Sư phạm

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học Giáo dục

19/20/21

38.

Đỗ Ngọc Liên

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

19/20/21

39.

Hoàng Lương

Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học

Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

40.

Mai Trọng Nhuận

Giám đốc ĐHQGHN

19/20/21

41.

Chu Văn Ngợi

Chủ nhiệm Khoa Địa chất

Trường ĐHKHTN

19/20/21

42.

Nguyễn Nghĩa Thìn

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

19/20/21

43.

Hoa Hữu Thu

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

19/20/21

44.

Hoàng Văn Vân

Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học

19/20/21

45.

Phùng Quốc Bảo

Giám đốc Nhà Xuất bản

18/20/21

46.

Nguyễn Hữu Đức

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

18/20/21

47.

Trịnh Thị Hoa Mai

Chủ nhiệm Khoa Tài Chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế

18/20/21

48.

Nguyễn Ngọc Thắng

Khoa Toán-Cơ-Tin học

Trường ĐHKHTN

18/20/21

49.

Ngô Đăng Tri

Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

18/20/21

50.

Trần Quang Vinh

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

18/20/21

51.

Phạm Hùng Việt

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và phát triển bền vững Trường ĐHKHTN

18/20/21

52.

Phùng Xuân Nhạ

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

17/20/21

53.

Nguyễn Xuân Quýnh

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học sự sống Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN

16/20/21

54.

Hà Quang Thuỵ

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

15/20/21

II. Nhà giáo đã nghỉ hưu

55.

Phạm Quang Anh

Nguyên Giảng viên chính Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

20/20/21

56.

Ngô Duy Cường

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

57.

Nguyễn Thế Hoàn

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

58.

Trần Huy Hổ

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trường ĐHKHTN

20/20/21

59.

Trần Trọng Huệ

Nguyên Giảng viên chính Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

60.

Nguyễn Quý Hỷ

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

61.

Phạm Thị Oanh

Nguyên Giảng viên chính Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

62.

Nguyễn Thủy Thanh

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

63.

Lâm Ngọc Thiềm

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

64.

Đào Đình Bắc

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

19/20/21

65.

Nguyễn Cao Đàm

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

66.

Nguyễn Như Hiền

Nguyên Giảng viên chính Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

67.

Nguyễn Xuân Hòa

Nguyên Giảng viên Bộ môn Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

68.

Nguyễn Hữu Ngự

Nguyên Giảng viên chính Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

69.

Hoàng Đức Nguyên

Nguyên Giảng viên chính Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

70.

Lê Đình Thịnh

Nguyên Giảng viên chính Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

71.

Phan Văn Tường

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

72.

Phạm Xuân Xanh

Nguyên giảng viên Khoa Lịch sử,

Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

73.

Trịnh Xuân Sén

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

19/20/21

III. Nhà giáo diện đặc cách

74.

Đặng Thị Hạnh

Nguyên Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV

20/20/21

75.

Hoàng Hữu Như

Nguyên Giảng viên Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

76.

Trịnh Hồ Khoa

Nguyên Giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV

20/20/21

77.

Đào Đình Thức

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

20/20/21

78.

Nguyễn Cẩm Tiêu

Nguyên Giảng viên Bộ môn Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

20/20/21

79.

Nguyễn Xuân Lương

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

80.

Lê Văn Quán

Nguyên Giảng viên Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

81.

Phạm Thị Tâm

Nguyên Giảng viên Khoa Lịch sử,

Trường ĐHKHXH&NV

19/20/21

82.

Nguyễn Trí Chỉ

Nguyên Giảng viên Bộ môn Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

18/20/21

83.

Đỗ Văn Khang

Nguyên Giảng viên Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV

18/20/21

84.

Nguyễn Duy Quý

Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị

18/20/21

85.

Trần Hưng

Nguyên Giảng viên Bộ môn Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

17/20/21

86.

Đặng Đình Thường

Nguyên Giảng viên Bộ môn Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

17/20/21

 Doãn Trung - Thanh Tâm - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |