Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin tổ chức, nhân sự
* Ngày 05/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4763/QĐ-TCCB về việc chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý các dự án xây dựng tại Hoà Lạc.

Theo đó, chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý các dự án xây dựng tại Hoà Lạc và triển khai hoạt động của Trung tâm Phát triển và quản lý đô thị đại học tại Hoà Lạc. Trung tâm Phát triển và quản lý đô thị đại học tại Hoà Lạc có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tất cả các công việc theo chức năng, nhiệm vụ do Ban Quản lý các dự án xây dựng tại Hoà Lạc bàn giao.

* Ngày 05/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4762/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Minh, tiến sĩ, giảng viên, Phó Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2008-2013.

* Ngày 05/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4761/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm lại cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Lân Trung, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2008 - 2013.

* Ngày 04/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4759/QĐ-TCCB về việc cử cán bộ phụ trách Ban Kế hoạch - Tài chính. Theo đó, cử ThS. Nguyễn Anh Thái, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, phụ trách Ban Kế hoạch - Tài chính đến khi có quyết định mới.

* Ngày 04/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4758/QĐ-TCCB về việc cử cán bộ phụ trách Ban Quan hệ Quốc tế. Theo đó, cử TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, phụ trách Ban Quan hệ Quốc tế đến khi có quyết định mới.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   |