Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Lễ ký kết hợp đồng giao nhiệm vụ phát triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế của Đề án 16+23 và hợp đồng thực hiện các tiểu dự án Giáo dục Đại học II
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập khu vực và thế giới, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại công văn 1269/CP-KG ngày 6/9/2004, ĐHQGHN đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 16+23, tích cực tạo nguồn vốn vay thông qua Dự án Giáo dục Đại học II.

Ngày 23/10/2008, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng giao nhiệm vụ phát triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế của Đề án 16+23 và hợp đồng thực hiện các tiểu dự án Giáo dục Đại học II (TRIG).

 

GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN và lãnh đạo Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHKHTN, Trường ĐH Công nghệ và Trường ĐH Kinh tế đã tham gia ký kết.

 

Theo đó, ĐHQGHN có 7 ngành đào tạo đạt trình độ quốc  tế: Ngành Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV; ngành Vật lý, Địa chất, Sinh học - Trường ĐHKHTN; ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Điện tử Viễn thông - Trường ĐH Công nghệ; ngành Quản trị Kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế. Tham gia thực hiện tiểu dự án TRIG có 2 đơn vị là Trường ĐH Công nghệ với tiểu dự án B “Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mạng và truyền thông” và Trường ĐHKHTN với tiểu dự án A “Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ Nano và sử dụng bền vững tài nguyên”.

 

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TSKG Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã nhấn mạnh đến sứ mệnh cũng như nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN trong đó chú trọng: Phát huy mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển ĐHQGHN tiến tới đạt trình độ ngang tầm với các đại học tiến tiến trong khu vực, trong đó một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế... Phó Giám đốc Vũ Minh Giang cũng tin tưởng vào sự đồng thuận, quyết tâm cao, chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng các đơn vị đào tạo, sự phối hợp chặt chẽ của Chủ nhiệm các Đề án thành phần ngành, chuyên ngành, Dự án TRIG để tổ chức triển khai có hiệu quả.

 

Buổi lễ ký kết là bước khởi đầu cho việc thực hiện sứ mệnh trong kế hoạch chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học.

 

 V.T.O - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   |