Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2007-2008 và triển khai nhiệm vụ năm học 2008-2009
Ngày 30/10/2008, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2007-2008 và triển khai nhiệm vụ năm học 2008-2009.

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Lê Danh Tốn - Trưởng ban Thanh tra ĐHQGHN báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2007-2008 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm học 2008-2009. Trong năm học qua, hoạt động của Ban thanh tra ĐHQGHN đã tập trung thực hiện có hiệu quả các công tác như thanh tra đào tạo, nghiệp vụ thanh tra, giải quyết và chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo. Theo đánh giá chung, Ban Thanh tra đã hoàn thành các nội dung công tác đề tra trong chương trình, kế hoạch được Giám đốc phê duyệt. Tuy vậy, trong công tác này vẫn tồn tại một số điểm như: lực lượng cán bộ thanh tra còn mỏng, công tác thanh tra thường xuyên trên một số lĩnh vực chưa thực hiện được, thiếu thông tin phản hồi phục vụ công tác thanh tra...

 

Về tình hình hoạt động của thanh tra các đơn vị, bộ máy thanh tra của các đơn vị được tổ chức theo hai hình thức Ban Thanh tra hoặc Trợ lý thanh tra. Theo hình thức Ban Thanh tra nội bộ có 9 đơn vị, với tổng số cán bộ là 29 người trong đó có 6 chuyên trách và 23 kiêm nhiệm. Theo hình thức Trợ lý thanh tra gồm 11 đơn vị. Nhìn chung các đơn vị đều xác định được vị trí và tầm quan trọng của công tác thanh tra trong hoạt động quản lý...

 

Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2008-2009 trong công tác thanh tra cũng đã được xác định rõ:

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra thường xuyên; từng bước thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chiều sâu và toàn diện;

- Củng cố, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra theo hướng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường số lượng cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách để đáp ứng từng lĩnh vực hoạt động;

- Tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức thanh tra trong ĐHQGHN; đổi mới phương thức hoạt động thanh tra theo hướng chuẩn hóa công tác thanh tra; thực hiện các nội dung thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất nhằm xây dựng, củng cố nề nếp, kỷ cương trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhiều mặt công tác khác.

 

 Lê Vũ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   |