Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chương trình Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III
Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ III do ĐHQGHN phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức sẽ được diễn ra từ ngày 4 đến 7 tháng 12 năm 2008.

Ban tổ chức xin thông báo Chương trình của Hội thảo:

 

   Ngày 04 tháng 12 năm 2008

Các đại biểu đến

14:00 – 17:00 : - Đăng ký cho đại biểu quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội

                           (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

                          - Đăng ký cho các đại biểu Việt Nam tại Khách sạn Kim Liên

7:30 – 8:30

Đăng ký cho các khách mời

Ngày 05 tháng 12 năm 2008                         

   LỄ KHAI MẠC

8:30 – 9:15

Diễn văn khai mạc

GS Đỗ Hoài Nam
Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

 

Phát biểu chào mừng

 

Bà Nguyễn Thị Doan

 Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

 

TS David Hulse

Đại diện Quỹ Ford

9:15 - 9:30

Nghỉ giữa giờ

                                     CÁC BÁO CÁO CHÍNH TẠI PHIÊN TOÀN THỂ

09:30 -  12:00

GS Vũ Minh Giang

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thảo

Việt Nam học trên đường hội nhập và phát triển

 

GS Phan Huy Lê

Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

 

GS Vincent J. Houben,

Đại học Humboldt, Cộng hòa Liên bang Đức

Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á : Những giao điểm và sự so sánh

 

Ông Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Hội nhập và phát triển

 

GS. Sakurai Yumio

Đại học Quốcgia Tokyo, Nhật Bản

Nghiên cứu Việt Nam như là  nghiên cứu khu vực học

 

TS Trần Hồng Hà

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công tác bảo vệ môi trường của Việt Nam: Thành tựu, Thách thức và Giải pháp

12:00 - 13:30

Nghỉ ăn trưa

13:00 –15:15

Trình bày báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban

15:15 – 15: 30

Nghỉ giữa giờ

15:30 – 17:00

Trình bày báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban

 

Ngày 06 tháng 12 năm 2008

8:30 – 10:00

Trình bày báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban

10:00 – 10: 15

Nghỉ giữa giờ

10:15 – 12:00

Trình bày báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban

12: 00 – 13:30

Nghỉ ăn trưa

13:30 – 15:15

Trình bày báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban

15:15 – 15: 30

Nghỉ giữa giờ

15:15 – 17:00

Trình bày báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban

 

Ngày 07 tháng 12 năm 2008

8:30 – 10:00

Trình bày báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban

10:00 – 10: 15

Nghỉ giữa giờ

10:15 – 12:00

Trình bày báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban

12:00 – 13:30

Nghỉ ăn trưa

13:30 – 15:30

Họp toàn thể

Báo cáo kết quả thảo luận từ các tiểu ban

15:30 – 15:45

Nghỉ giữa giờ

15: 45 – 17:00

LỄ BẾ MẠC

 

Phát biểu của các họa giả quốc tế

 

Phát biểu bế mạc

 

GS Mai Trọng Nhuận
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

18:00 – 21: 00

Tiệc chiêu đãi tại Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội

Thông tin chi tiết:

 BTC - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   |