Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế thuộc Trường ĐH Kinh tế
Trung tâm được thành lập trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý Chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Trung tâm được thành lập theo quyết định số 259/QĐ-TCCB, ngày 2/3/2009 do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ký. Tên tiếng Anh của Trung tâm là Center for International Training and Education, viết tắt: CITE.

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, không có tư cách pháp nhân và hạch toán phụ thuộc. Hoạt động của Trung tâm theo quy chế được Hiệu trưởng phê duyệt.

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

- Tổ chức, thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, du học quốc tế và các hoạt động khác có liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường để nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và kỹ năng quản lý chương trình của cán bộ thông qua các hoạt động tiếp nhận chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến của nước ngoài.

- Tìm kiếm các đối tác quốc tế để liên kết đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giáo viên.

- Tham gia quảng bá, giới thiệu các chương trình đào tạo, du học, nghiên cứu, phát triển thương hiệu của Nhà trường.

- Tăng cường nguồn tài chính cho Trường

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 TC - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   |