Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương làm việc tại ĐHQGHN
Ngày 15/10/2009, Đoàn công tác của Hội đồng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại ĐHQGHN.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo ĐHQGHN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN đã tham dự buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong ĐHQGHN từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2009 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm qua, công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh nói chung và thực hiện môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh nói riêng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá tốt, chất lượng môn học có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Điểm nổi bật trong thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh của ĐHQGHN là được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch năm học nghiêm túc, có nề nếp tốt, cho mọi đối tượng sinh viên ĐHQGHN, kể cả sinh viên hệ vừa làm, vừa học.

Hoạt động giảng dạy của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh luôn đi đôi với nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đồ dùng, thiết bị giảng dạy, đồng thời sử dụng, khai thác tối đa ứng dụng CNTT vào giảng dạy nên hiệu quả Giáo dục Quốc phòng - An ninh cao; có sự kết hợp, lồng ghép giữa Giáo dục Quốc phòng - An ninh với các hoạt động khác của sinh viên và nhà trường do vậy đã có tác động tích cực đến kết quả học tập chương trình này của sinh viên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh của ĐHQGHN sẽ tập trung vào thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể thông qua các giải pháp áp dụng cho từng lĩnh vực công tác như chính trị tư tưởng, tổ chức, quản lý đào tạo - bồi dưỡng và chế độ chính sách, điều kiện đảm bảo. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo ĐHQGHN và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh ĐHQGHN đã chuyển 4 đề xuất, kiến nghị với những nội dung cụ thể đến đoàn kiểm tra.

Sau khi trực tiếp đến kiểm tra tại một số lớp học, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã tổng kết và đánh giá cao hiệu quả của công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh mà ĐHQGHN đã làm được. Hầu hết các sinh viên được hỏi đều nhận thức rõ trách nhiệm với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

 

 Văn Trương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   |