Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
GS.TSKH Vũ Minh Giang: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình Khoa Sau đại học trong ĐHQGHN trong năm học 2009 - 2010
Đó là nội dung phát biểu chỉ đạo của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị cán bộ viên chức năm 2009 của Khoa Sau Đại học - ĐHQGHN, ngày 23/10/2009.

Tại hội nghị, thay mặt cho Ban Chủ nhiệm Khoa, GS.TSKH Nguyễn Hữu Công – Chủ nhiệm Khoa đã trình bày vắn tắt một số kết quả mà tập thể Khoa đã đạt được trong năm học vừa qua và phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2009 – 2010.

Năm học 2008 – 2009, Khoa Sau đại học tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Tập thể Khoa vinh dự được Giám đốc ĐHQGHN tặng Bằng khen và công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Khoa đã kiện toàn bộ máy các phòng và trung tâm thuộc Khoa. Chi bộ Khoa đã kết nạp được 2 quần chúng tích cực vào Đảng, đưa tổng số đảng viên của chị bộ lên 10 đảng viên.

Là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo tuyển sinh SĐH, là đầu mối để thực thi việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra của ĐHQGHN, qua 2 đợt tuyển sinh, Khoa Sau đại học đã là tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN tuyển sinh được 2.841 học viên cao học và 243 nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, Khoa đã tổ chức thẩm định cấp ĐHQGHN 8 khung chương trình các chuyên ngành đào tạo SĐH theo phương thức đào tạo tín chỉ.

Năm học 2009 – 2010, Khoa Sau Đại học tiếp tục phát triển cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiến trình phát triển đào tạo sau đại học của ĐHQGHN hướng tới chuẩn mực khu vực, quốc tế. Mở các chương trình đào tạo liên ngành, những ngành mới xuất phát từ nhu cầu xã hội,... Khoa Sau Đại học sẽ tham gia soạn thảo qui chế đào tạo sau đại học theo tinh thần đổi mới phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ, hoàn thiện các văn bản Hướng dẫn về đánh giá hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh và tuyển sinh sau đại học năm 2010.

Phát biểu tại hội nghị, GSTSKH Vũ Minh Giang ghi nhận và biểu dương 5 nội dung công tác mà Khoa Sau Đại học đã làm tốt trong năm học vừa qua là: duy trì sự ổn định và quản lý lao động tốt; kiên định thực hiện chủ trương liên thông, liên kết sau đại học giữa các đơn vị trong ĐHQGHN; năng động trong việc tổ chức các chương trình liên kết quốc tế có uy tín; chú ý tới đời sống của cán bộ, viên chức và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, GS. Giang cũng chỉ ra 2 nội dung mà Khoa cần cố gắng thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là nghiên cứu hoàn thiện mô hình, phát triển cả về chất và lượng của công tác đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN. Cùng với chức năng hiện nay, Khoa Sau đại học cần thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức các chương tình đào tạo sau đại học mang tính liên ngành.

Ngoài ra, GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng đề nghị Khoa Sau đại học cần chú trọng tới việc chủ động chuẩn bị nội dung sửa đổi qui chế đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN; nghiên cứu để có những cải tiến mạnh mẽ hơn trong tuyển sinh sau đại học trong đó chú trọng tới đổi mới phương thức tổ chức thi tuyển; duy trì các chương trình đào tạo hiện có đồng thời triển khai, tiếp quản các chương trình đào tạo mới và chú trọng tới việc tham gia xây dựng các chương trình mang tầm chiến lược của ĐHQGHN.

 Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   |