Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập, làm chủ khoa học công nghệ
Ngày 26/4/2010, diễn đàn "Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập, làm chủ khoa học công nghệ" đã được tổ chức tại ĐHQGHN dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Ban chấp hành TW Đoàn, Phó Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám Đốc ĐHQGHN cùng đại diện Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam và Ủy ban thường vụ Đoàn TN CS Hồ Chí Minh.

Tham dự diễn đàn gồm có gần 100 đại biểu chính thức của Đại hội và 30 cán bộ Đoàn tiêu biểu của ĐHQGHN.

Diễn đàn này là một trong 8 diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập” mà Đại hội lần thứ V và công tác Hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2005 2010 đã đề ra.

Cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập” đã góp phần xây dựng ý thức, thái độ học tập đúng đắn, cổ vũ tinh thần học tập suốt đời cho thanh niên. Tuy nhiên trên thực tế việc triển khai cụ thể hoá các nội dung của cuộc vận động chưa kịp thời, chưa có những giải pháp phù hợp; nhiều nội dung hoạt động chưa theo kịp nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên và yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để thanh niên thực sự đi đầu trong xã hội học tập làm chủ khoa h