Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng cần phát huy hơn nữa mọi lợi thế
Ngày 22/9/2010, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lần thứ nhất.

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Phạm Trọng Quát – Phó Giám đốc ĐHQGHN, lãnh đạo các Ban chức năng cùng toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm.

Báo cáo công tác tổng kết năm học 2009 – 2010, TS. Hoàng Văn Quang – Giám đốc Trung tâm - nhấn mạnh, nhận thức rõ công tác truyền thông là nhiệm vụ chính, Trung tâm luôn chú trọng cải tiến không ngừng Bản tin, website cả về hình thức, nội dung; có tác dụng tích cực trong việc cung cấp thông tin nội bộ và quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN ra bên ngoài. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã tổ chức thành công một số khóa tập huấn, bồi dưỡng về truyền thông, báo chí; triển khai nâng cấp website phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh; tổ chức thành công cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội, tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn quốc gia và quốc tế góp phần tạo dựng hình ảnh và thương hiệu của ĐHQGHN…

TS. Hòang Văn Quang trình bày báo cáo tại hội nghị

Trong năm học 2010 – 2011, Trung tâm tập trung thực hiện phương hướng và nhiệm vụ: quảng bá rộng rãi mô hình và thương hiệu ĐHQGHN thông qua việc cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ trên các phượng tiện truyền thông về hoạt động của ĐHQGHN. Đồng thời, Trung tâm xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhiệt tình, năng động, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; làm đầu mối tổ chức một số sự kiện, hoạt động văn hóa, cộng đồng trong và ngoài ĐHQGHN; là một trong những đơn vị vận động tài trợ gây quỹ cho ĐHQGHN; mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ báo chí, truyền thông và quan hệ công chúng…

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Trọng Quát biểu dương những kết quả mà Trung tâm đạt được trong năm học vừa qua. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển của ĐHQGHN, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, theo PGS.TS Phạm Trọng Quát, đội ngũ cán bộ của Trung cần phải năng động, sáng tạo hơn nữa trong công việc. Công việc đưa tin cần phải kịp thời, có chiều sâu, truyền tải đẩy đủ mục tiêu, chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo ĐHQGHN.

Với tính chất đặc thù vừa là đơn vị phục vụ, vừa làm công tác nhiệm vụ phản ánh, tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc, PGS.TS Phạm Trọng Quát cho rằng, Trung tâm cần phải phát huy mọi lợi thế sẵn có, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ tinh thông,đồng thời gắn kết chặt chẽ với các ban chức năng, các đơn vị trong ĐHQGHN để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đối ngoại, nâng cao vị thế của ĐHQGHN trên trường quốc tế.

 V.A - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   |