Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khoa Luật: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 - 2011
Ngày 26/9/2010, Khoa Luật, ĐHQGHN, đã trang trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2009 - 2010.

Tới dự Hội nghị có TS. Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo một số Ban chức năng ĐHQGHN.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010, GS.TS Phạm Hồng Thái khẳng định: Năm học 2009 - 2010, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa và sự đồng thuận, đoàn kết trong cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, Khoa Luật đã đạt được những thành tích quan trọng, từng bước khẳng định vị thế, uy tín và sự tin cậy của các đơn vị đối tác trong và ngoài nước. Công tác đào tạo đã đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Phương pháp dạy và học được đổi mới theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của người học. Xây dựng và phát triển toàn bộ chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo phương thức tín chỉ. Chương trình liên kết đào tạo trong và ngoài nước được tăng cường. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, Khoa đã công bố 93 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế, bảo vệ thành công 10 đề tài nghiên cứu các cấp,…

Tại Hội nghị, các cán bộ viên chức đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung cho Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 và phương hướng năm học 2010-2011. Các ý kiến tập trung vào công tác quản lí đào tạo và công tác cán bộ.

TS. Phạm Quang Hưng trao quyết định danh hiệu thi đua cho GS.TS Phạm Hồng Thái

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc ĐHGQHN nhấn mạnh, năm học 2009 - 2010, Khoa Luật, ĐHQGHN đã khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao trong ngành Luật học Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành công chung của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc chỉ đạo, năm học 2010-2011, Khoa Luật tiếp tục thực hiện lộ trình đào tạo theo tín chỉ cho tất cả các chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội một cách sáng tạo, thiết thực; phát triển đào tạo liên kết quốc tế, liên kết với các trường đại học trong và ngoài ĐHQGHN đào tạo bằng kép, ngành kép; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo hướng quốc tế hóa, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học theo hướng tích hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học; chuẩn bị thật tốt để tham gia vào các chương trình đào tạo mới mang tính liên ngành; phát huy các nguồn lực đã và đang được đầu tư, tiềm lực đội ngũ cán bộ khoa học của khoa, tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp tục thực hiện và nghiên cứu mở rộng các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn quốc tế; nâng cao chất lượng công tác quản lí học sinh, sinh viên; tiếp tục thực hiện công tác tin học hóa; chú ý giải ngân tốt các nguồn tài chính.

GS.TS Phạm Hồng Thái trao các danh hiệu thi đua cho cán bộ viên chức của Khoa

 

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   |