Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao thực hiện tốt qui chế dân chủ
Sáng nay, 27/9/2010, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức tổng kết năm học 2009-2010. PGS.TS Phạm Quang Hưng - Phó Giám đốc ĐHQGHN đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2009. Trong điều kiện như vậy, Trung tâm đã có rất nhiều cố gắng để ổn định công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoàn thành tốt các kế hoạch và nhiệm vụ năm học.

Theo Giám đốc Ngô Quang Huy, Trung tâm đã đạt được những thành tựu nổi bật như: thực hiện tốt quy chế dân chủ, qua đó xây dựng được tinh thần đoàn kết cao trong tập thể. Bộ máy Trung tâm được nhanh chóng kiện toàn, số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ được nâng cao. Trong năm qua, Đề án cải tiến nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy môn học GDTC đã được Trung tâm hoàn thành trình ĐHQGHN. Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trung tâm cũng được thành lập, là tiền đề thúc đẩy hoạt động nhiên cứu khoa học trong năm học tới.

Trong năm học tới, Trung tâm có định hướng trở thành đơn vị đi đầu trong giảng dạy, tổ chức, huấn luyện và thi đấu TDTT trong cả nước. Để thực hiện mục tiêu đó, một số nhiệm vụ trọng tâm được Hội nghị nhất trí thông qua:

- Về đào tạo: tiếp tục triển khai thực hiện chương trình đào tạo chuyển đổi phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ theo lộ trình đã đặt ra; hoàn thành biên soạn đề cương môn học đã được phê duyệt; đưa vào chương trình giảng dạy các môn học mới nhằm tăng sự lựa chọn cho sinh viên ở các môn học tự chọn.

- Đưa hoạt động nghiên cứu khoa học thành hoạt động quan trọng, thường xuyên của Trung tâm, tổ chức hội nghị khoa học - đào tạo của Trung tâm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách được cấp, đa dạng hóa nguồn thu từ tăng cường liên kết đào tạo, thực hiện các dự án, chương trình, hợp đồng với các đối tác.

- Chú trọng sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và luyện tập thi đấu.

PGS.TS Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Quang Hưng đã đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong việc khắc phục khó khăn ban đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hoàn thành việc giảng dạy GDTC trong toàn bộ sinh viên chính quy của ĐHQGHN, chuyển đổi đúng lộ trình theo phương thức đào tạo tín chỉ.

Trong năm học tới, Phó Giám đốc ĐHQGHN đề nghị Trung tâm tiếp tục tích cực hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trên cơ sở đội ngũ cán bộ chất lượng cao; mở rộng các hoạt động liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN; thực hiện tốt công tác giải ngân.

Tại hội nghị, Công đoàn Trung tâm đã phát động phong trào thi đua năm học 2010-2011 trong toàn thể cán bộ, gồm các hoạt động chính: tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát động thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phát động phong trào thi đua “Văn hóa công sở”.

 

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   |