Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo chất lượng năm học 2010 - 2011

Ngày 4/11/2010, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN đã ký ban hành kết luận của phiên họp thứ III giao ban công tác Đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN (13/10/2010).

GS.TS Mai Trọng Nhuận đã quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác ĐBCL năm học 2010 - 2011 và những vấn đề trọng yếu cần thảo luận tại hội nghị này.

Hội nghị đã điểm lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch ĐBCL của ĐHQGHN năm học 2009 - 2010, việc thực hiện công tác “Ba công khai”, đặc biệt nhấn mạnh đến một số thành tích nổi bật trong công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo,... Cùng với đó, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch công tác ĐBCL của các đơn vị; các giải pháp xây dựng văn hóa chất lượng ĐHQGHN và một số nội dung khác.

Xem thông tin chi tiết văn bản kết luận phiên họp.

>>> Bài liên quan:

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   |