Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập và kiện toàn tổ chức Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm trực thuộc ĐHQGHN
Ngày 19/5/2005 Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số1073/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm trực thuộc ĐHQGHN.

Theo đó, Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

- Nghiên cứu chính sách đào tạo nhân lực, quan hệ giữa đào tạo nhân lực với thị trường lao động;

- Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu chính sách đào tạo nguồn nhân lực;

- Tư vấn về chính sách đào tạo nhân lực, về hướng nghiệp;

- Xây dựng ngân hàng dữ liệu và trao đổi thông tin khoa học về công nghệ đào tạo và hệ thống làm việc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng kể cả tài khoản ngoại tệ.

* Cùng ngày 19/5/2005 Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1074 /QĐ-TCCB bổ nhiệm GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết, Uỷ viên thường trực Uỷ Ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm thuộc ĐHQGHN.

* Ngày 25/5/2005, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1091/QĐ-TCCB về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm gồm 6 chương 13 điều với những nội dung cụ thể về: Điều khoản chung; Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động; Tổ chức và nhân sự; Hợp tác trong nước và quốc tế; Tài chính - tài sản và điều khoản thi hành.

 V.A - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 171, tháng 5/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :