Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Số đề tài cấp nhà nước đang thực hiện năm 2008 tại ĐHQGHN

Số đề tài cấp nhà nước đang thực hiện năm 2008 tại ĐHQGHN

(Thống kê theo các đơn vị)

 

Chương trình KC

Chương trình KX

Đề tài độc lập

Đề tài Nghị định thư

(số lượng đề tài/kinh phí (triệu đồng))

Trường ĐHKHTN

8/9579

2*

 

1/1.200

1*

2/1.400

Trường ĐHKHXH&NV

 

3/1.540

3*

 

 

Trường ĐHCN

2/2580

 

 

 

Trường ĐHKT

 

4/1.930

 

 

Khoa Luật

1/600

 

 

 

Viện VNH&KHPT

 

7/3.100

 

 

Viện VSV&CNSH

 

 

1/1.200

 

TT ĐT&BDGVLLCT

 

1*

 

 

Tổng

11/12.759

2*

14/6570

4*

2/2.400

1*

2/1.400

  

(*: các đề tài được duyệt năm 2008, cấp kinh phí thực hiện 2009)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :