Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Nhiều công trình nghiên cứu được hỗ trợ công bố quốc tế năm 2013
Theo thông tin từ CLB Nhà khoa học ĐHQGHN (viết tắt là VNU - VSL), từ ngày 01/8/2013 đến ngày 31/12/2013, có tổng số 40 công trình do các nhà khoa học ĐHQGHN thực hiện đã nhận hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ các nhà khoa học công bố công trình khoa học quốc tế của Quỹ Phát triển ĐHQGHN.

Trong số này có 20 bài báo đã được công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI và SCOPUS; 11 bài viết đăng toàn văn trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (Peer Review) của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN; 9 sách chuyên khảo, sách tham khảo được xuất bản bằng tiếng nước ngoài tại nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN.
 
Giáo sư Ngô Bảo Châu giao lưu với thành viên CLB năm 2013
Quỹ Phát triển ĐHQGHN đã trao các gói hỗ trợ cho 29 nhà khoa học đến từ các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN:
 

Stt
Tên đơn vị
Số nhà khoa học được hỗ trợ
Số công trình đã công bố
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
10
14
2
Trường ĐH Công nghệ
8
10
3
Trường ĐH Kinh tế
6
9
4
Trường ĐH KHXH&NV
4
4
5
Khoa Luật
1
3
Tổng
29
40

 
ĐHQGHN vườn ươm nhà khoa học trẻ tương lai
Năm 2013 cũng là năm ghi một dấu mốc lịch sử cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam trên quốc tế, đó là lần đầu tiên, số ấn phẩm khoa học của Việt Nam đã vượt qua con số 2.000. Con số này phản ánh tốc độ tăng trưởng 18% so với năm 2012 và gấp hai lần so với năm 2009. Đây là một tín hiệu đáng mứng vì sẽ rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực về công bố quốc tế. Tín hiệu đáng mừng đó đã thể hiện sự nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trên toàn quốc nói chung và của đội ngũ những cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.           
Các nhà khoa học nhận hỗ trợ công bố quốc tế năm 2013
 

 Đỗ Hoàng Nam - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :