Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
32 ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU TRONG THÁNG 1 VÀ 2/2008

Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2008, có  32  đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1.      Đề tài “Kỹ thuật mô phỏng số và thuật toán song song cho máy tính hiệu năng cao” mã số: QGTD.05.10. Chủ trì: GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Khoa Toán – Cơ - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2.      Đề tài “Nghiên cứu các màng mỏng từ cứng có dị hướng từ lớn được chế tạo bằng phương pháp điện hóa”. Mã số: QG.05.05. Chủ trì: GS.TSKH. Nguyễn Châu, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

3.      Đề tài “Tinh sạch và nghiên cứu một số tính chất của Protein yếu tố VIII từ huyết tương người” mã số: QG.05.24. Chủ trì: PGS.TS. Trịnh Hồng Thái, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá

4.      Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tai biến lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng phương pháp địa mạo và công nghệ GIS” mã số: QG.06.36. Chủ trì: Ths. Nguyễn Hiệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

5.      Đề tài “Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Tỉnh Lào Cai” mã số: QG.06.17. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Hải, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

6.      Đề tài “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước thải nhà máy sản xuất xúc xích thuộc công ty liên doanh Đức Việt TNHH” mã số QT.07.62. Chủ trì: TS. Trần Thị Hồng, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7.      Đề tài “Chế tạo, khảo sát tính chất của đĩa nano, màng ZnO pha tạp và khả năng ứng dụng của nó” mã số: QT.07.14. Chủ trì: PGS.TS. Tạ Đình Cảnh, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: tốt

8.      Đề tài “Nghiên cứu phương pháp cải thiện SNR của các hệ đo vật lý” mã số QT.07.59. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Quốc Triệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9.      Đề tài “Phân lập và xác định trình tự vùng điều khiển gen đặc hiệu từ thực vật phục vụ công tác chuyển gen có giá trị vào cây trồng” mã số: QC.06.26. Chủ trì: Ths. Lê Thị Thu Hiền, Bộ môn Công nghệ Nano, Trường Đại học Công nghệ, xếp loại: Tốt.

10.   Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật gắn kháng nguyên/ kháng thể lên bề mặt hạt latex kích thước nano và ứng dụng trong chuẩn đoán nhanh bệnh ở người và gia xúc” mã số: QC.06.27. Chủ trì: TS. Chu Hoàng Hà, Trường Đại học Công nghệ, xếp loại: Tốt.

11.   Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số xạ khuẩn hiếm phân lập ở Việt Nam” mã số: QT.07.30. Chủ trì: TS. Bùi Thị Việt Hà, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12.   Đề tài “Nghiên cứu sự hấp phụ các phân tự nhỏ lên các phân tử lớn DNA, Protein” mã số QT.07.24. Chủ trì: NCS. Nguyễn Hữu Thọ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

13.   Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm thạch luận đá chứa corindon hai vùng mỏ Trúc Lâu và Lục Yên” mã số QT.07.40. Chủ trì: Nguyễn Thị Minh Thuyết, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

14.   Đề tài “Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu ZnO pha tạp In, Mn” mã số: QT.07.20. Chủ trì: TS. Ngô Thu Hương, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

15.   Đề tài “Nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt nhằm nâng cấp chất lượng một số loại đá bán quý của Việt Nam (zircon, thạch anh)” mã số: QT.07.42. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

16.   Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng cách tử quang sợi Bragg để thiết lập hệ sensor nhạy nhiệt độ và dịch chuyển trong dải 10-5 – 10-6 m” mã số: QC.06.23. Chủ trì: PGS.TS. Trần Thị Tâm, Trường Đại học Công nghệ, xếp loại: Khá.

17.   Đề tài “Xác định thông số vỉa dầu theo lịch sử khai thác trên cơ sở phương pháp dò tìm tối ưu” mã số: QC.06.25. Chủ trì: TS. Đặng Thế Ba, Trường Đại học Công nghệ, xếp loại: Tốt.

18.   Đề tài “Tổng hợp một số đifomazan chứa vòng phenilendiamin” mã số: QT.07.23. Chủ trì: Ths. Trần Thị Thanh Vân, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

19.   Đề tài “Điều chế và tính chất của 5-(4-Axetamido – 2 – Hidroxiphenyl) – 1, 3, 4 – oxadiazol – 2 – Thiol” mã số: QT.07.21. Chủ trì: Ths. Nguyễn Thị Sơn, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

20.   Đề tài “Chế tạo và nghiên cứu đặc trưng hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp (V, Ti, Pt) làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ” mã số: QT.07.22. Chủ trì: Ths. Nguyễn Thị Minh Thư, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

21.  Đề tài “Nghiên cứu đối chiếu văn hóa chào hỏi trong tiếng Anh và tiếng Việt” mã số: QN.05.04. Chủ trì: TS. Hà Cẩm Tâm, Khoa Ngon ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt

22.  Đề tài “Nghiên cứu phương pháp dạy và học tiếng Pháp ở các trường Trung học phổ thông” mã số: QG.03.18. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt

23.  Đề tài “Một số điều ước quốc tế cơ bản về bảo vệ môi trường và vấn đề thực thi ở Việt Nam” mã số: QL.03.03. Chủ trì: TS. Nguyễn Lan Nguyên, Khoa Luật - ĐHQGHN,  Xếp loại: Khá

24.  Đề tài “Phạm trù thời thể và các phương thức biểu đạt thời thể tỏng hưI ngôn ngữ Pháp – Việt” mã số: QG.05.40. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Quang Trường, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt

25.  Đề tài “Nghiên cứu đối chiếu việc chuyển dịch thời quá khứ đơn và quá khưa tiếp diễn tiếng Pháp sang tiếng Việt” mã số: QN.04.11. Chủ trì: GVC. Nguyễn Thanh Khuê, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt

26.  Đề tài “So sánh pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty bảo hiểm một số nước trên thế giới – kiến nghị giải pháp hoàn thiện mô hình liên kết tài chính của công ty bảo hiểm ở Việt Nam” mã số: QL.06.02. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Lan Hương, Khoa Luật - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt

27.  Đề tài “Biến đổi cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam 2001 - 2005 ” mã số: QX.06.16. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đình Lê, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

28.  Đề tài “Phát triển lý luận và kỹ thuật sử dụng phương pháp dạy học nhóm trong đào tạo giáo viên theo học chế tín chỉ của khoa Sư phạm - ĐHQGHN” mã số: QS.05.05. Chủ trì: TS. Ngô Thị Thu Dung, Khoa Sư phạm - ĐHQGHN,  Xếp loại: Khá

29.  Đề tài “Cơ sở pháp lý đảm bảo chế độ bầu cử tống thống Hoa Kỳ ” mã số: QX.06.13. Chủ trì: ThS. Phạm Thị Thu Huyền, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

30.  Đề tài “Pháp luật dân sự trong nền kinh tế thị trường” mã số: QG.03.12. Chủ trì: ThS. Bùi Thị Thanh Hằng, Khoa Luật - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt

31.  Đề tài “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thuê mua ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập” mã số: QL.05.03. Chủ trì: ThS. Doãn Hồng Nhung, Khoa Luật - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt

32.  Đề tài “Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” mã số: QL.06.06. Chủ trì: TS. Lê Thị Hoài Thu, Khoa Luật - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt


 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :