Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
9 ĐỀ TÀI NCKH ĐƯỢC ĐHQGHN NGHIỆM THU TRONG THÁNG 2/2007

1. Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo polyme nhôm”. Mã số: QT.06.18. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Bích Lộc, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài: “Nghiên cứu lý thuyết về các tính chất quang của bán dẫn thấp chiều”. Mã số: QT.06.13. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Quang Báu, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài trọng điểm “Xây dựng công nghệ dự báo lũ bằng mô hình số thời hạn 3 ngày cho khu vực Trung bộ Việt Nam”. Mã số: QGTĐ.04.04. Chủ trì: GS.TS. Trần Tân Tiến, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài: “Xây dựng hệ đo tự động đặc trưng bức xạ của anten sử dụng bộ lọc phần mềm”. Mã số: QC.06.12. Chủ trì: TS. Trương Vũ Bằng Giang, Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài: “Nghiên cứu, khảo sát và lựa chọn công nghệ thích hợp để chuyển hoá chất thải rắn hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sự phát triển nông nghiệp sạch”. Mã số: QG.05.17. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Diễm Trang, Phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ thực tập ngoài trời môn học “Địa chất công trình” tại Kim Bôi, Hòa Bình”. Mã số: QT.06.33. Chủ trì: ThS. Đặng Văn Luyến, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài: “Nghiên cứu tách chất có hoạt tính sinh học từ nọc rắn hổ mang Naja”. Mã số: QT.06.46. Chủ trì: TS. Trần Thị Hồng, Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài: “Trình độ chuyên môn của cán bộ văn phòng hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: Thực trạng và một số giải pháp về đào tạo”. Mã số: QX.04.07. Chủ trì: PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện cộng cộng Việt Nam”. Mã số: QX.04.17. Chủ trì: ThS. Trần Hữu Huỳnh, Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :