Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
13 đề tài được nghiệm thu trong tháng 8/2008
Trong tháng 8 năm 2008, có 13 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Di tích khảo cổ xóm Rền và vị trí của nó trong văn hóa Phùng Nguyên” mã số QG.06.26.Chủ trì PGS.TS. Hán văn Khẩn, Khoa Lịch sử , Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

2. Đề tài “Miêu tả ngữ pháp tiếng Việt theo quan điểm của ngữ pháp ngữ nghĩa” mã số: QX.06.09. Chủ trì: PGS.TS .Nguyễn Văn Hiệp, Khoa Ngôn ngữ , Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Nghiên cứu các đặc điểm ngôn ngữ và ngữ dụng của loại hình văn bản giải thích trong tiếng Pháp”, mã số QN.06.16. Chủ trì PGS.TS. Phan Thị Tình, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp,Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt

4. Đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học một số nhóm động vật không xương sống ở đất (Mối collembolan, Nhện, Run đất…) và ý nghĩa chỉ thị của chúng trong các sinh cảnh tại vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng”, mã số QG.06.13. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, Khoa Sinh học,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

5. Đề tài “Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học của sâm ngọc linh bằng phương pháp nuôi cấy lỏng”, mã số QG.06.14. Chủ trì TS. Nguyễn Trung Thành, Khoa Sinh học,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

6. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ sét hữu cơ trên cơ sở nguồn nguyên liệu bentonit và ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ độc hại trong nước”, mã số QG.06.10. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Khoa Hóa học,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

7. Đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học ở Sông Đáy, Sông Nhuệ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam và ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế, xã hội đối với chúng”, mã số QGTĐ.06.03. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh, Khoa Sinh học,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá

8. Đề tài “Lý thuyết Fractal trong nghiên cứu nồng độ hạt tải của các peorskite Mn pha tạp Rhuthenium”, mã số QT.08.10. Chủ trì TS. Phùng Quốc Thanh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá

9. Đề tài “Tóm tắt văn bản tiếng Việt: Rút gọn câu và phát hiện quan hệ ngữ nghĩa”, mã số QC.07.09. Chủ trì NCS. Hoàng Thị Điệp, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Đạt

10. Đề tài “Các thuật toán huấn luyện mạng RBS”, mã số QC.07.24. Chủ trì PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt

11. Đề tài “Hạng đối tượng trọng mạng xã hội và tích hợp vào máy tìm kiếm tiếng Việt”, mã số QC.07.13. Chủ trì PGS.TS. Hà Quang Thụy, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt

12. Đề tài “Hiệu ứng điện từ trong một số vật liệu từ giảo – áp điện”, mã số QC.07.08. Chủ trì TS. Phạm Đức Thắng, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt

13. Đề tài “Kiểm chứng các hệ thống phần mềm hướng thành phần”, mã số QC.07.04. Chủ trì TS. Trương Ninh Thuận, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt

 Ban KHCN - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :