Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực nông thôn ven biển Việt Nam
Là chủ đề Hội thảo khoa học do Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu (Nam Định) tổ chức ngày 18/9/2010 tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Mục đích của Hội thảo nhằm tăng cường hiểu biết về tác động của BĐKH, cũng như phương thức ứng phó cho các cán bộ chủ chốt của 7 xã ven biển huyện Hải Hậu. Nội dung hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính bao gồm: Tác động của BĐKH đến khu vực ven biển; Các giải pháp công trình giảm thiểu tai biến; và Thích ứng và giảm thiểu rủi ro BĐKH dựa trên cộng đồng.

Các đại biểu tham gia Hội thảo ngày 28/6/2010 tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Đề tài “Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực nông thôn ven biển Việt Nam” do Mạng lưới nghiên cứu Biến đổi toàn cầu Châu Á-Thái Bình Dương (Asia Pacific Network for Global Change Research - APN) tài trợ.

Những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần chỉ rõ các nguy cơ do tác động của BĐKH gây ra, đồng thời giúp chính quyền cơ sở định hướng và chủ động hơn trong phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH.

Nghiên cứu thực địa tại đê biển Hải Hậu (Nam Định).

 PV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :