Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Đào tạo nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa
Đó là chủ đề buổi toạ đàm của hiệu trưởng các trường đại học châu Á diễn ra ngày 16/11/2010 tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Tham dự có lãnh đạo các đại học: Đại học Senshu (Nhật Bản), Đại học Quảng Tây, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Đại học Thượng Hải (Trung Quốc), Đại học Ngoại ngữ Pusan (Hàn Quốc), Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat (Thái Lan), Đại học Quốc gia (Lào).

Tại toạ đàm, lãnh đạo các đại học cùng nhau thảo luận một số vấn đề cốt lõi liên quan đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các trường đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa. Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ: tiêu chí đánh giá về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hoá; vai trò của giáo dục đại học trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tầm quan trọng của hợp tác khoa học quốc tế trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khả năng, cơ hội và thách thức trong việc đề xuất và thực hiện các chương trình đào tạo chung có tính quốc tế về Đông Nam Á học và nghiên cứu châu Á đối với các trường đại học khu vực…

Trên cơ sở những vấn đề lý luận trên, mục tiêu cụ thể đặt ra là làm thế nào để xây dựng một chương trình chung đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ về Đông Nam Á học, tiến tới đào tạo về Châu Á học tại các trường đại học châu Á. Các ý kiến cố gắng làm rõ các phương thức phối hợp giữa các trường đại học trong khu vực; những nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo, xác định nội dung các môn học, biên soạn giáo trình và sách tham khảo; xây dựng qui chế tuyển sinh, ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên, chế độ cấp bằng, và các nguồn kinh phí cần có để tổ chức các chương trình đào tạo chung…

>>> Tin bài liên quan:

 

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :