Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Cơ sở lý luận Cánh Tả nhìn từ quan điểm Mác xít
Tọa đàm quốc tế về cơ sở lý luận của Cánh Tả do Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN và Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) phối hợp tổ chức đã khai mạc sáng 25/11/2010.

Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học Đức và Việt Nam, tập trung trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu lý luận về Cánh Tả dưới quan điểm của Mác xít trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Trong phiên khai mạc, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu: trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay có một thực tế là mỗi dân tộc, xã hội, đất nước với những đặc trưng riêng về văn hoa, lịch sử, chính trị có con đường phát triển khác nhau để đạt tới khát vọng tự do, hạnh phúc. Cánh Tả với ý nghĩa là phong trào đề xướng quyền tự do cá nhân, công bằng xã hội và dân chủ, là tinh thần cách mạng của những giá trị mới đang ngày càng phát triển mạnh ở nhiều quốc gia. Trong bối cảnh ấy, tọa đàm lần này thực sự có ý nghĩa khi đề cập đến cơ sở lý luận và những ứng dụng thực tiễn của lý luận phong trào Cánh Tả trên nền tảng lý luận Mác xít.

GS.TSKH Vũ Minh Giang

GS. Vũ Minh Giang cũng cho rằng bên cạnh khuynh hướng nhìn nhận và đánh giá cao tính tích cực của phong trào Cánh Tả giúp ngăn cản khuynh hướng cực hữu bảo thủ, tạo động lực của sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người, các đại biểu cũng cần xem xét cả những hạn chế nảy sinh trong quá trình biến đổi và phát triển của phong trào Cánh Tả trên thế giới. Do đó, chắt lọc và áp dụng những luận điểm tích cực của phong trào Cánh Tả trên thế giới cũng như cần tránh những xu hướng tiêu cực để vận dụng cho con đường phát triển của Việt Nam là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi các vấn đề cụ thể: nội hàm của khái niệm Cánh Tả, quá trình phát triển, xu hướng vận động, các quan điểm và lập trường vận dụng lý luận Cánh Tả trong đời sống chính trị ở một số quốc gia; vai trò và những đóng góp của phong trào Cánh Tả hiện nay trong trào lưu tiến bộ xã hội của nhân loại; kinh nghiệm và vận dụng thực tiễn lý luận Cánh Tả cho đời sống chính trị và xã hội Việt Nam.

Tọa đàm là một trong các hoạt động nằm trong Dự án “Lựa chọn lý luận cánh tả trong thế giới biến đổi” do Quỹ Rosa Luxemburg và Trường ĐHKHXH&NV phối hợp triển khai từ cuối năm 2009 đến nay.

 TH - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :