Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại hội nghị giao ban công tác tháng 8/2005
Thực hiện chương trình công tác, ngày 1/8/2005, Cơ quan ĐHQGHN (buổi sáng) và toàn ĐHQGHN (buổi chiều) đã họp hội nghị giao ban dưới sự chủ trì của Giám đốc GS. TSKH Đào Trọng Thi. Cùng chủ trì với Giám đốc có các Phó Giám đốc...

Khai mạc hội nghị, Giám đốc GS.TSKH Đào Trọng Thi nêu một số vấn đề quan trọng cần trao đổi, thảo luận và phân công các Phó Giám đốc thông báo ngắn về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7/2005 và ý kiến chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2005 đối với từng lĩnh vực công tác.

Kết thúc trao đổi, thảo luận tại các hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN đã kết luận:

1. Về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2005- 2006

Phó giám đốc Mai Trọng Nhuận chỉ đạo công tác chuẩn bị năm học mới 2005-2006, cụ thể:

- Các trường đại học, khoa trực thuộc tổ chức lễ khai giảng năm học mới của các đơn vị trong thời gian từ 9 - 20/9/2005, trang trọng, ấn tượng đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ I. ĐHQGHN chọn trường Đại học Công nghệ để chỉ đạo điểm về tổ chức lễ khai giảng (kết hợp lễ công bố Hiệu trưởng mới). Ban Chính trị & Công tác HSSV dự thảo kế hoạch phân công để lãnh đạo ĐHQGHN tham dự các lễ khai giảng của các đơn vị.

- Ban Chính trị & Công tác HSSV phối hợp cùng Ban Kế hoạch - Tổ chức làm việc với các đơn vị hữu quan thống nhất quy định về học bổng, học phí đối với các hệ đào tạo, lệ phí nhập học, tiêu chuẩn và phí nội trú trong các ký túc xá (hoàn thành trước ngày 20/8/2005).

- Khẩn trương chuẩn bị xuất bản cuốn sách giới thiệu về ĐHQGHN năm 2005 (bằng tiếng Việt); nội dung cuốn sách cần bổ sung, cập nhật về kế hoạch năm học, tình hình đào tạo của các đơn vị, quy định về học phí, học bổng và các loại lệ phí khác (hoàn thành trước 5/9/2005).

- Các đơn vị đào tạo chuẩn bị kế hoạch học tập chính trị đầu năm học cho cán bộ, sinh viên. Nội dung học tập thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, các văn bản pháp quy có liên quan của ĐHQGHN, cũng như truyền thống đặc thù của đơn vị. Chú ý lồng ghép nội dung về kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông Dương, tiền thân của ĐHQGHN.

2. Về công tác thi đua khen thưởng

- Hoàn tất công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ II.

- Đợt tổng kết thi đua của năm học 2004 - 2005, ngoài công tác khen thưởng hàng năm như thông lệ cần chú ý khen thưởng các tập thể, cá nhân nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông Dương - tiền thân của ĐHQGHN.

- Khẩn trương chuẩn bị đề án về kỷ niệm chương 100 năm Đại học đông Dương - ĐHQGHN báo cáo ban chỉ đạo kỷ niệm vào cuộc họp đầu năm học mới.

3. Về các ấn phẩm khoa học công nghệ

Ngoài danh mục các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học in bằng tiếng Việt cần xuất bản danh mục các bài báo đăng trong các tạp chí có uy tín quốc tế và danh mục các kết quả, sản phẩm KH-CN tiêu biểu nhất (khoảng 10 - 20 công trình) in bằng tiếng Anh để phục vụ công tác hợp tác quốc tế.

4. Về công tác đào tạo sau đại học

- Cần tích cực làm việc với Bộ GD&ĐT bổ sung chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị đào tạo và phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQGHN.

- Khoa Sau đại học xây dựng đề án về cấp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ kỳ thi tuyển sinh sau đại học tạo điều kiện cho thí sinh chủ động chuẩn bị trước điều kiện về trình độ ngoại ngữ tuyển sinh sau đại học.

5. Về điều chỉnh khung chương trình đào tạo ngành Cơ học Kỹ thuật của trường ĐHCN

Việc điều chỉnh thời lượng đào tạo ngành Cơ học Kỹ thuật có liên quan đến kết cấu tổng thể của chương trình đào tạo và kinh phí đào tạo. Bởi vậy, trường cần lập đề án, thông qua ở Hội đồng khoa học của trường trước khi trình ĐHQGHN xem xét, quyết định.

Văn phòng xin trân trọng thông báo để các Ban chức năng, và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN biết và thực hiện.

 Văn phòng ĐHQGHN - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 173, tháng 7/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :