Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Tạo sự đồng thuận và thống nhất cao
Trong 2 ngày 24-25/3/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN tổ chức Hội nghị lần thứ IV và thứ V dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN.

Tham dự Hội nghị về phía Thành ủy Hà Nội có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
Tại phiên họp buổi sáng 24/3, Hội nghị đã thảo luận: Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Kết luận của Đảng uỷ (khoá III) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn của Đảng bộ ĐHQGHN trong giai đoạn mới”; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Kết luận của Đảng ủy (Khóa III) về “Triển khai lộ trình đào tạo theo tín chỉ”.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh:
1. Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tập trung vào sứ mệnh của ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
2. Công tác tuyên huấn của Đảng bộ trong thời gian qua đã làm tốt vai trò chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước quảng bá tốt hình ảnh ĐHQGHN. Chỉ đạo hiệu quả việc giữ gìn và phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần chia sẻ cộng đồng trong và ngoài ĐHQGHN. Công tác giáo dục bồi dưỡng lí tưởng nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên được quan tâm và có kết quả. Tuy nhiên, công tác tuyên huấn chưa được triển khai mạnh theo hướng sản phẩm và chỉ tiêu cụ thể, chưa triển khai theo chiến lược hay kế hoạch dài hạn.
Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện Kết luận của Đảng uỷ khoá III và Kết luận của Thường vụ Đảng uỷ khoá IV về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn của Đảng bộ ĐHQGHN trong giai đoạn mới” thông qua chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm được từng đảng viên và cán bộ chủ động, tích cực thực hiện. Mạnh dạn áp dụng tiếp cận công tác tuyên huấn theo các chỉ tiêu cụ thể để dễ tổ chức thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá.
3. Về triển khai lộ trình đào tạo theo tín chỉ, các tập thể và cá nhân đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác giữa các đơn vị, tạo thuận lợi cho sinh viên học tập và chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục nhất là công tác tư tưởng, nhận thức của cán bộ và sinh viên, năng lực của đội ngũ cán bộ, về vấn đề liên quan đến chuyển đổi chương trình đào tạo, xây dựng cơ sở học liệu cũng như hệ thống phần mềm quản lí, cơ sở vật chất.
Trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có của ĐHQGHN tại Hà Nội và trong lộ trình chuyển đổi lên Hoà Lạc, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo toàn diện theo phương thức tín chỉ cho cả bậc đại học và sau đại học. Áp dụng đồng bộ các giải pháp: nâng cao nhận thức, cung cấp đầy đủ và kịp thời về hệ thống thông tin, trao đổi, đối thoại cho cán bộ và sinh viên để hiểu đúng và thực hiện đúng đào tạo theo tín chỉ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi chương trình phương pháp đào tạo; đổi mới phương pháp quản lí, hoàn thiện hệ thống tổ chức và quản lí của chính quyền của đoàn, hội sinh viên; huy động, tích hợp chia sẻ sự giúp đỡ hiệu quả các nguồn lực.
Buổi chiều, Hội nghị thảo luận: Báo cáo hoạt động của Đảng bộ Quý I năm 2011; Đề dẫn chuyên đề “Phát triển một số ngành, chuyên ngành, sản phẩm khoa học công nghệ đạt chuẩn quốc tế”.
Tại phiên họp này, đồng chí Mai Trọng Nhuận kết luận:
1. Đảng ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đảng ủy viên, đồng thời có đánh giá toàn diện tổng thể trong Quý I và phương hướng tổng quát trong Quý II/2011.
2. Xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành, sản phẩm khoa học công nghệ đạt chuẩn quốc tế là nội dung cốt lõi của chiến lược phát triển xây dựng ĐHQGHN phù hợp với chủ chương của Đảng và nhà nước.
Cần tiếp tục đấy mạnh nâng cao hiệu quả đồng thời mở rộng quy mô phát triển ngành, chuyên ngành, sản phẩm khoa học đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là phát triển đội ngũ giảng dạy và quản lí, nâng cấp điều kiện giảng dạy nhất là hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, hệ thống phòng thí nghiệm. Coi thực hiện nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá để xây dựng ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế và là tiêu chí quan trọng để đánh giá tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn thể cán bộ sinh viên để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về NVCL. Huy động, tích cực, chia sẻ sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đấy nhanh tiến độ xây dựng ngành đạt chuẩn quốc tế.
Trong ngày làm việc thứ 2, Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN tổ chức Hội nghị lần thứ V dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy.
Hội nghị đã thảo luận trên tinh thần đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Chuyên đề “Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí thuộc nhiệm vụ chiến lược” Chuyên đề: “Phát triển một số ngành, chuyên ngành; sản phẩm khoa học – công nghệ đạt chuẩn quốc tế”.
Trên cơ sở những ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Mai Trọng Nhuận đã kết luận một số điểm sau:
- Cần xây dựng chỉ đạo mục tiêu định lượng về xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế trong 2 giai đoạn 2010- 2015, 2015 -2020.
- Công tác tư tưởng và nâng cao nhận thức phải là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Qua đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao.
- Áp dụng sâu rộng quản trị nguồn nhân lực tiên tiến, phát triển đội ngũ cán bộ theo chiến lược, phát hiện đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ cán bộ, theo sản phẩm đầu ra và tiêu chuẩn định lượng rõ ràng.
- Hoàn thiện hệ thống tổ chức đào tạo, nghiên cứu chuyển giao tri thức thích hợp như hình thành các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm xuất sắc, hợp tác Trường – Viện – Doanh nghiệp.
- Đa dạng hóa phương thức phát triển về đào tạo đội ngũ cán bộ thông qua các chương trình đề án trong nước và quốc tế. Tạo môi trường làm việc thu hút được người tài, môi trường dân chủ, khách quan.
- Đẩy mạnh liên thông, liên kết hợp tác để phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên.
Liên quan đến chuyên đề  “Phát triển một số ngành, chuyên ngành; sản phẩm khoa học – công nghệ và một số khoa, đơn vị đạt chuẩn quốc tế”, đồng chí Phùng Xuân Nhạ kết luận:
- Công tác tài chính ĐHQGHN năm qua thực hiện nề nếp, đúng quy chuẩn, tạo dựng được khối lượng tài chính đáp ứng nhu cầu thường xuyên, cơ bản của ĐHQGHN.
- Phương hướng trong thời gian tới sẽ là đa dạng và phát triển bền vững mọi nguồn lực để tăng nguồn tài chính thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm và từng năm đề ra. Đặc biệt ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược.
- Quán triệt nhận thức tư tưởng đến từng cán bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên tạo sự đoàn kết, thống nhất; tập trung tăng nguồn thu, đặc biệt, nguồn thu ngoài ngân sách phải có những đột phá lớn trên cơ sở khai thác tiềm năng của ĐHQGHN; thống nhất quản lý tài chính trong toàn ĐHQGHN.
   
   
   
 

 

 Việt Hà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :