Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐHQGHN
Hội nghị đã được Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức vào chiều 9/1/2012, tại Hội trường 901. Tới dự hội nghị có đại diện Văn phòng, ủy ban kiểm tra và các ban chức năng của Thành ủy Hà Nội.

Nội dung chính của hội nghị nhằm lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt về Dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh dạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN 2011 và trọng tâm công tác năm 2012 và dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc ĐHQGHN năm 2011.
Đồng chí Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc thường trực và đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư, Phó Giám đốc ĐHQGHN chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Trọng Nhuận nhán mạnh, năm 2011 đã đi qua, nhờ sự nỗ lực chung của toàn thể đảng viên, cán bộ và sinh viên ĐHQGHN, sự chỉ đạo của Đảng và các bộ ban ngành, cơ quan Trung ương, ĐHQGHN đã giành được những thành tựu quan trọng. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc và mong mỏi nhận được sự góp ý thẳng thắn, chân thành đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, Phó Bí thư thường trực Phùng Xuân Nhạ đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV. Bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra từ nhiệm kỳ trước, năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã được Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV đề ra. Đồng chí Phó Bí thư thường trực đã trình bày những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc triển khai, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, đồng chí Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2012, đồng chí Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh, năm 2012 là năm tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để đưa ĐHQGHN phát triển nhanh ngang tầm khu vực và quốc tế, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ, trong đó có 3 khâu đột phá; Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy , trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hôi của đất nước và Thủ đô Hà Nội; Tiếp tục chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tích cực nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tu dưỡng phẩm chất; nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng tập hợp quần chúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ ĐHQGHN.
Thay mặt Ban Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí Nguyễn Hữu Đức đã trình bày Dự thảo kiểm điểm công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2011. Theo đó, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành các đơn vị trực thuộc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề đổi mới và đã đạt những kết quả quan trọng thể hiện trên các mặt như: chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao; giảm quy mô đào tạo không chính quy, tăng quy mô đào tạo sau đại học trên cơ sở đảm bảo chất lượng; tiên phong phát triển các chuyên ngành mới có tính liên ngành về biến đổi khí hậu, quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ chiến lược, đào tạo tiếng Anh năm thứ nhất cho sinh viên Nhiệm vụ chiến lược đa có kết quả tốt,…; số lượng bài báo đăng tạp chí quốc tế có chỉ số trích dẫn tăng 117% so với năm học trước; nguồn thu ngoài ngân sách tăng; diện tích sàn xây dựng được bổ sung 138,5%, hoạt động quốc tế có bước phát triển vượt bậc; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học theo cách tiếp cận dựa vào sản phẩm đầu ra, uy tín; tăng nhanh các hoạt động liên thông, liên kết giữa các đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được tăng cường; cơ cấu hoạt động đào tạo/ nghiên cứu khoa học/ dịch vụ giữa các đơn vị trong ĐHQGHN có sự cải thiện tích cực; uy tín của ĐHQGHN trong khu vực và trên trường quốc tế được nâng cao rõ rệt,…
Trong khuôn khổ của Hội nghị cán bộ chủ chốt, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình với các văn bản dự thảo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN; 8 lượt ý kiến thảo luận và trao đổi thêm những nội dung xác đáng liên quan đến 2 văn bản dự thảo đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN tiếp thu và giải trình trực tiếp.

 

 

 

 

 

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :