Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Kế hoạch tổ chức Mùa hè tình nguyện 2007 của Đoàn TNCSHCM Trường ĐHKHXH&NV
Thực hiện kế hoạch tổ chức tổ chức “Chiến dịch mùa hè tình nguyện 2007” của BCH Đoàn ĐHQGHN, thực hiện chương trình công tác năm học 2006-2007, phát huy những kết quả đạt được trong mùa hè tình nguyện 2006 của Tuổi trẻ Nhà trường, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Hội SV Việt Nam Trường ĐHKHXH&NV xây dựng Kế hoạch tổ chức mùa hè tình nguyện 2007 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Đây là dịp để sinh viên Trường ĐHKHXH&NV phát huy năng lực chuyên môn, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế văn hoá xã hội ở một số địa phương.

- Tạo cơ hội để sinh viên của trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào sinh viên với thanh niên một số địa phương.

- Tạo điều kiện để sinh viên tiếp xúc với thực tế cuộc sống, học đi đôi với hành góp phần xây dựng động cơ học tập đúng đắn.

- Thông qua mùa hè thanh niên tình nguyện để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

- Đáp ứng được nhu cầu được cống hiến sức trẻ của đoàn viên, sinh viên vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

II. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

- Để cao tinh thần tự nguyện của sinh viên và sự chủ động của liên chi đoàn, Liên chi hội trong việc tổ chức, triển khai hoạt động.

- Ưu tiên các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn.

- Hoạt động tình nguyện phải an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tổ chức dạy văn hoá cho học sinh địa phương

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh bằng với hình thức khác nhau tuỳ thuộc từng địa bàn hoạt động.

- Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo học giỏi

- Tuyên truyền về an toàn giao thông

- Phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu văn hoá giữa sinh viên với thanh thiếu nhi địa phương.

- Tham gia tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi địa phương.

- Tổ chức lực lượng thanh niên tham gia phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học.

IV. CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2007 :

1. Các nội dung hoạt động phục vụ kỳ thi tuyển sinh Đại học, tiếp sức mùa thi

- Nội dung hoạt động: Tham gia hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2007; Tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi do Thành Đoàn, Thành Hội sinh viên Hà Nội tổ chức tại các Bến xe, Ga Hà Nội, các địa điểm tuyển sinh của Trường.

- Lực lượng nòng cốt cho hoạt động này là Đội Xung kích.

- Thời gian triển khai: từ 15/6 đến 10/7/2007

- Chịu trách nhiệm: đ/c Phạm Huy Cường – Phó Bí thư Đoàn Trường

2. Hoạt động tình nguyện của Đoàn trường

- Địa điểm: : xã Hua Trai, huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

- Thời gian: từ 15/7 đến 10/8/2007

- Số lượng: 50 sinh viên được tuyển chọn từ các đơn vị trong trường

- Nội dung hoạt động:

+ Bồi dưỡng văn hoá cho học sinh địa phương; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi

+ Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đoàn thanh niên tại địa bàn hoạt động

+ Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường

+ Tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản

+ Thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách xã hội

+ Trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng với UBND xã

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao...

3. Mô hình tình nguyện của các Liên chi đoàn: Tình nguyện về quê hương hè 2007

3.1. Các nội dung hoạt động: Mô hình tình nguyện về địa phương của các các đơn vị nên tập trung đến một số các mảng công tác sau:

- Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đời sống tại địa bàn, triển khai một số các hoạt động như: tuyên truyền xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh; tuyên truyền sức khoẻ sinh sản; phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động có ý nghĩa xã hội rộng lớn tại địa phương (bảo vệ, xây dựng các công trình xã hội của địa phương);

- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, chăm sóc đối tượng chính sách, đối tượng có khó khăn.

- Khuyến khích các hoạt động gắn với chuyên môn (Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, xây dựng thư viện, trao đổi kỹ năng quản lý văn phòng cho địa phương...)

- Tổ chức ôn tập hè cho học sinh, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn

* BCH Đoàn trường khuyến khích các mô hình tình nguyên Liên khoa (với sự phối hợp của từ 2 khoa trở lên) gắn với chuyên môn.

3.2. Thời gian hoạt động: Cao điểm của đợt hoạt động này sẽ diễn ra trong thời gian từ 10 tháng 7 đến 10 tháng 8.

3.3. Đăng ký địa bàn hoạt động:

- Tỉnh Sơn La: Khoa Xã hội học, Lịch sử, Lưu trữ và quản trị văn phòng.

- Tỉnh Lạng Sơn: Khoa Tâm Lý học

- Tỉnh Hà Giang: Khoa Văn học

- Tỉnh Bắc Giang: Khoa Quốc tế, Thông tin thư viện, Ngôn ngữ.

- Tỉnh Phú Thọ: Khoa Khoa học quản lý

- Tỉnh Thái Nguyên: Khoa Du lịch

- Tỉnh Hà Tây: Khoa Triết học

- Các làng trẻ SOS trên địa bàn Hà Nội và Hà Tây: Khoa Đông Phương.

4. Các mô hình tình nguyện theo hướng của Đoàn Đại học Quốc gia, Thành đoàn Hà Nội và các hoạt động phối hợp với các đơn vị khác.

4.1. Đội Hán Nôm

- Thời gian: 15/7 đến 15/8/2006

- Số lượng: 10 sinh viên chuyên ngành Hán Nôm - Khoa Văn học

- Địa bàn: Nhà văn hoá thiếu nhi Hà Nội

- Nội dung hoạt động: dạy Hán Nôm cho học sinh phổ thông ở Hà Nội

4.2. Đội Tuyền văn hóa Thăng Long – Hà Nội

- Thời gian: 15/7 đến 15/8/2006

- Số lượng: 20 sinh viên Khoa Du lịch học

- Địa bàn: Văn Miếu - Quốc tử giám.

- Nội dung hoạt động: Giới thiệu văn hóa, hình ảnh về Thăng Long - Hà Nội đến du khách.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

1. Đ/c Trần Thành Nam - Bí thư Đoàn trường - Trưởng ban

2. Đ/c Trịnh Minh Thái - Phó Bí thư Đoàn trường - Phó Trưởng ban TT

3. Đ/c Cao Kim Ngân - Chủ tịch HSV trường - Phó Trưởng ban

4. Đ/c Phạm Huy Cường - Phó Bí thư Đoàn trường - Phó Trưởng ban

5. Đ/c Nguyễn Mai Lan - UV BTV Đoàn trường - Uỷ viên

6. Đ/c Phạm Đức Anh - UV BTV Đoàn trường - Uỷ viên

7. Các đ/c Bí thư LCĐ các khoa/bộ môn - Uỷ viên

8. Các đ/c LCH Trưởng các khoa/bộ môn - Uỷ viên

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 4 và 5 năm 2007:

+ Xây dựng Kế hoạch hoạt động, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường.

+ Mỗi đơn vị giới thiệu 05 sinh viên (K50, K51) tham gia tập huấn kỹ năng tình nguyện

+ Hoàn thành nội dung tập huấn tình nguyện hè 2007 cho lực lượng sinh viên cốt lõi

+ Xây dựng kế hoạch tìm kiếm nguồn tài trợ cho hoạt động tình nguyện hè

+ Họp triển khai hoạt động tình nguyện hè 2007

+ Hoàn thành chương trình tập huấn kỹ năng cho sinh viên cốt lõi.

+ Các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động, đăng ký thực hiện hoạt động, tổ chức tiền trạm, tìm kiếm nguồn tài trợ.

- Tháng 6 năm 2007:

+ Tiếp tục chuẩn bị tình nguyện hè 2007

+ Tổ chức tập huấn hoạt động cấp khoa/bộ môn

+ Tổ chức Lễ ra quân tình nguyện hè 2007

- Tháng 7, 8 năm 2007: Hoạt động cao điểm

- Tháng 9 năm 2007: Tổng kết tình nguyện hè 2007

 Đoàn TNCSHCM ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :