Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/ TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 20 - KH/TU của Thành uỷ Hà Nội và Kế hoạch của Đảng ủy ĐHQGHN về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Chấp hành Đoàn ĐHQGHN triển khai Kế hoạch "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Tuyên truyền trong toàn thể đoàn viên, thanh niên ĐHQGHN về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Tạo sự đổi mới về nội dung và cách thức giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức Đoàn trong tình hình mới.

2. Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục của tổ chức Đoàn từ nay đến năm 2011. Nội dung học tập gắn liền với việc xây dựng phong cách sinh viên ĐHQGHN, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch – văn minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN, của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN và của tổ chức Đoàn.

3. Thời gian triển khai cuộc vận động được bắt đầu từ năm học 2007 - 2008, đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng ( năm 2011); hàng năm tổ chức sơ kết vào dịp kỷ niệm sinh nhật của Bác (19/5).

II. NỘI DUNG

1. Các đơn vị chủ động tổ chức các hình thức thăm quan học tập, tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống tại các địa danh gắn với cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh như Lăng Bác, khu di tích Phủ chủ tịch; số nhà 48 Hàng Ngang nơi Bác viết Bản tuyên ngôn độc lập; số 8 Lê Thái Tổ nơi Bác đã từng sống và làm việc trong thời gian 1945-1946; Làng Vạn Phúc nơi Bác viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1946; Di tích Cây Đa Bác Hồ trồng tại Công viên Thống Nhất, khu di tích Đá chông K9…

Đoàn ĐHQG đăng cai tổ chức những chuyến thăm quan lớn cho cán bộ đoàn viên ưu tú của các đơn vị về quê Bác, bến Nhà Rồng…

2. Tổ chức các buổi thuyết trình khoa học, diễn đàn, toạ đàm tìm hiểu về đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng phong cách sinh viên Đại học Quốc Gia Hà nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, tập trung vào các nội dung về lối sống, nếp sống văn hoá, ý thức học tập, kỷ cương học đường, vươn lên trong học tập và hoạt động, về các nội dung Bác Hồ dạy thanh niên…. Đoàn ĐHQG đăng ký thực hiện đề tài NCKH về phương thức triển khai có hiệu quả đợt vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tăng cường tổ chức các nghiên cứu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, áp dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn thông qua các Hội nghị khoa học sinh viên hàng năm.

Ban Chấp hành Đoàn ĐHQG thành lập Quỹ Hỗ trợ cho các đề tài xuất sắc phối hợp cùng việc trao giải thưởng quỹ 19/5 hàng năm

4. Tổ chức các hình thức văn hoá văn nghệ, thi kể chuyện, hùng biện, các gameshow dưới dạng sân khấu hoá học tập tư tưởng, tác phong làm việc, cách học, cách viết của Người (Vd : Cuộc thi “Hành trình theo chân người” Gameshow về Cách viết)

Giao lưu với các nhân vật lịch sử, những người đã có cơ hội được tiếp xúc và làm việc trực tiếp cùng Người .

Phát động các cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thường xuyên và rộng khắp trong tuổi trẻ ĐHQGHN. Đoàn ĐHQGHN đăng ký chuyên mục riêng trên Bản tin ĐHQG để đăng các bài đạt giải.

5. Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên xem các bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh” Hồ Chí Minh – chân dung một con người”, “ Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, “Bác Hồ - người thầy – người đồng nghiệp”…

Thành lập một đội sinh viên tình nguyện sưu tầm và phục vụ chiếu phim cho các đơn vị trong toàn ĐHQGHN.

6. Xây dựng nội dung triển khai đợt vận động này trên trang web của ĐHQG cũng như các trường thành viên (Trường Ngoại ngữ có thể giúp dịch nội dung này ra nhiều thứ tiếng).

7. Tham gia tổ chức Olimpic các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các hội nghị của các báo cáo viên, tuyên truyền viên về đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh.

8. Thành lập và đưa vào hoạt động các câu lạc bộ về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

9. Tổ chức treo ảnh Bác ở các lớp học, phòng làm việc, cùng với các lời dạy của Bác với thanh niên; xây dựng tiêu chí phân loại đánh giá đoàn viên và trao Giải thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN

- Xây dựng kế hoạch triển khai và lộ trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ĐHQG.

- Tập hợp tài liệu tuyên truyền, tài liệu nghiên cứu về tấm gương của Hồ Chủ tịch; tổ chức tuyên truyền tại Phòng Thông tin Đoàn trường, trên website, trên bản tin Tự Nguyện, viết bài trên bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

- Tổng kết và tuyên dương các đơn vị; đoàn viên tiên tiến làm theo lời Bác hàng năm.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch của chung xây dựng kế hoạch và triển khai tới các Liên Chi đoàn, Chi đoàn. Nộp báo cáo đăng ký tham gia các nội dung của đợt vận động theo những 9 định hướng chính như trên.

- Có kế hoạch sơ kết theo các kỳ học, tổng kết năm học và xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại các Liên Chi đoàn, Chi đoàn và đoàn viên để tổng kết khen thưởng.

 TM. Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN
Bí thư
Nguyễn Đắc Vinh đã ký - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :