danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:53:42 Ngày 05/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 08/2012/QH13
Ngày ban hành : 02/07/2012
Trích yếu : Luật giáo dục đại học
Cơ quan ban hành : Quốc hội