danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 14:29:38 Ngày 06/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 3925/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 27/12/2011
Trích yếu : Về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý lưu học sinh ở Đại học Quốc gia Hà Nội"
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội