danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:18:04 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC
Ngày ban hành : 02/08/2010
Trích yếu : HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CHO CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ
Cơ quan ban hành : Liên Bộ