danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:57:46 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Nghị định
Ký hiệu : 54/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành : 04/07/2011
Trích yếu : Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Cơ quan ban hành : Chính phủ