danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:46:58 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 30/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 11/09/2012
Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo