danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 14:35:31 Ngày 06/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên
Ký hiệu : 5249/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 27/12/2014
Trích yếu : Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội