danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:05:39 Ngày 13/08/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tin và Quản trị thương hiệu
Ký hiệu : 123/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 08/01/2015
Trích yếu : Quy định về công tác Quản trị thương hiệu và quảng bá hình ảnh ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội