danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:54:25 Ngày 15/04/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 1787/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 10/06/2019
Trích yếu : V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội