danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:59:36 Ngày 17/10/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3268/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 04/11/2020
Trích yếu : Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trường, chuyên viên Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên giữ chức Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội