danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:30:22 Ngày 03/12/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 66/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 12/01/2021
Trích yếu : Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Cương giữ chức Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội