danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:26:50 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 3416/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 02/11/2021
Trích yếu : Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội